GRI:

Od 2015 roku Budimex prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Grant na Wolontariat”. Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich inicjatyw przez cały rok. Są one rozpatrywane podczas kwartalnych spotkań Komitetu CSR. Wśród projektów zgłaszanych oraz realizowanych przez pracowników spółki przeważają te o charakterze remontowo-budowlanym.

W 2020 roku Budimex przyznał granty o wartości przekraczającej 100 tysięcy złotych. Z tej kwoty ponad 40 tysięcy zostało przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do specjalnej edycji programu „Wolontariat w walce z COVID-19”, w ramach której pracownicy pomagali ośrodkom oraz osobom poszkodowanym przez pandemię.

1 z X

2 z X

3 z X

4 z X