GRI:

Odpady powstające podczas budowy pochodzą głównie z prac rozbiórkowych i remontów, a ich łączna ilość jest uzależniona od liczby kontraktów oraz stopnia ich zaawansowania. Gospodarowanie odpadami na budowach reguluje „Plan Gospodarowania Odpadami” zawarty w Planie BIOZ.

Jeśli w toku prac mają powstawać odpady niebezpieczne, to wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tej kwestii w „Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót”, a także do reagowania na sytuacje awaryjne oraz incydenty środowiskowe. Prawidłowe zarządzanie odpadami na budowach, w tym monitorowanie ewentualnych pozostałości substancji niebezpiecznych, odbywa się na bieżąco, a zajmują się tym laboratoria zlokalizowane na terenie inwestycji.

Na każdym etapie budowy wytwarzane są innego rodzaju odpady. Gruz ceglany i betonowy powstaje na wstępnym etapie rozbiórki obiektów w miejscu, w którym zbudowana zostanie nowa inwestycja, a stary asfalt, tłuczeń torowy – po usunięciu drogi i torów. Najczęściej wytwarzanymi odpadami są: ziemia i gruz, kamienie oraz odpady z remontów i demontażu obiektów budowlanych, infrastruktury drogowej. Wiele z nich można ponownie wykorzystać na kolejnych etapach prac. Usunięta ziemia jest pełnowartościowym surowcem do zastosowana w pracach wykończeniowych. Krzewy i konary z wycinki, której często nie da się uniknąć, po zmieleniu na drobne części (tzw. zrębkowanium) mogą służyć jako paliwo biomasowe lub materiał ogrodniczy.

Odpady wytwarzane na budowach coraz częściej są wykorzystywane gospodarczo (np. kruszony beton z rozbiórki, który może pełnić funkcję kruszywa, usuwana masa bitumiczna – destrukt asfaltowy). Przy pracach budowlanych i rozbiórkowych można wysegregować m.in.: metal, drewno, szkło, gruz, glebę i ziemię czy tłuczeń.

Szczegółowa informacja na temat wytworzonych odpadów znajduje się TUTAJ .