GRI:

Długoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce jest bardzo korzystna. W styczniu 2021 roku poziom zaawansowania KPK, mierzony procentem kontraktów zrealizowanych i znajdujących się w realizacji, przekroczył 89%. W bieżącym roku rozpoczyna się nowa unijna perspektywa finansowa, co może wpłynąć na zwiększenie aktywności przetargowej PKP PLK. Lista zadań z dofinansowaniem unijnym nie została jeszcze opublikowana.

Analizy Budimeksu wskazują, że spadła wartość ofert otwartych przez PKP PLK w postępowaniach o znacznej wartości. W 2020 roku wyniosła ona 4,9 miliarda złotych względem 12,5 miliarda w 2019 roku. Plan na 2021 rok zakłada ogłoszenie przynajmniej 60 przetargów o łącznej wartości 16,5 miliarda złotych. Największe z planowanych inwestycji to przebudowa linii Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk, przebudowa tras Giżycko – Kętrzyn – Korsze i Kościerzyna – Somonino – Kartuzy oraz budowa kolejowej obwodnicy Poznania. Dodatkowo na prace remontowo-utrzymaniowe zarezerwowano 650 milionów złotych. PKP PLK dysponuje również dokumentacją projektową, pozwalającą na ogłoszenie kolejnych przetargów na roboty budowlane o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. W tym roku rząd planuje przyjąć program budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Spółka Cargotor (Grupa PKP Cargo) złożyła już wniosek o pozwolenie na budowę. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 3 miliardy złotych. Od przyszłego roku powinny zacząć się pojawiać przetargi na inwestycje w ramach Programu Kolej Plus. Według stanu na koniec stycznia 2021, do programu zostało zakwalifikowanych 76 wniosków, z czego dla 11 projektów ogłoszono już postępowania przetargowe na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego. Całkowita wartość programu, który ma się zakończyć do 2028 roku, wynosi 6,6 miliarda złotych.