GRI:

Spółki Grupy Budimex posiadają wspólną procedurę, która określa zasady zarządzania zasobami ludzkimi, regulując następujące obszary: rekrutacja, zasady zatrudniania, wynagradzania i świadczeń pracowniczych, relokacja pracowników, ocena okresowa, standardy rozwoju i szkoleń, kwestie etyczne, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

Pozwala to ograniczać ryzyko, na jakie narażona jest Grupa Budimex, wynikające z braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Ryzyko rozumiane zarówno jako ograniczone możliwości zrekrutowania właściwie wykwalifikowanych osób, jak i odejść pracowników i związaną z tym utratą kompetencji przez Grupę.

Grupa Budimex dąży do pozyskania pracowników o największym potencjale oraz zachęca ich do długoterminowego związania się z organizacją i rozwoju w jej ramach. Takie podejście pozwala na budowanie kompetencji i ochronę spółki przed ich utratą. Dlatego preferowana jest rekrutacja wewnętrzna, dająca szansę na długoterminowy rozwój kariery w spółce. Proces poszukiwania kandydatów realizowany jest także zewnętrznie. Aby powiększyć pulę kandydatów, firma prowadzi program „Znam Polecam”, w ramach którego pracownicy mogą rekomendować do pracy swoich znajomych a po ich zatrudnieniu w firmie otrzymują nagrodę pieniężną. Jej wysokość zależy od rodzaju stanowiska, które obejmie polecony kandydat. Ponadto Budimex jest organizatorem pierwszego w branży budowlanej programu poleceń zewnętrznych pn. „Polecam Budimex”, dzięki któremu możliwość zarekomendowania pracowników zyskały także osoby spoza firmy.

Proces wdrożenia nowych pracowników jest realizowany centralnie oraz lokalnie – poprzez przełożonych.

  • W pierwszym dniu pracy pracownicy otrzymują przewodnik po organizacji, w którym mogą znaleźć najważniejsze informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nowo zatrudnionych pytania oraz inne cenne wskazówki, ułatwiające start kariery w Grupie.
  • W ramach działań centralnych firma organizuje szkolenie „Witaj w Grupie” prezentujące m.in.: firmę, sposób działania, wartości. W 2020 roku wszystkie jego moduły zostały dostosowane do formy on-line i rozplanowane na kilka dni.
  • Z myślą o świeżo upieczonych członkach organizacji uruchomiono także wewnętrznego chat bota, który pełnił funkcję wirtualnego asystenta, odpowiadając na ich pytania związane z kwestiami pracowniczymi i kadrowo-płacowymi.

Pracownicy podlegają okresowej ocenie pod względem statusu realizacji zadań indywidualnych oraz stylu pracy, na który składają się kompetencje tworzące „Model Kompetencji”. Uzyskane wyniki służą określeniu efektywności ich pracy, potrzeb rozwojowych oraz identyfikacji osób o wysokim potencjale, mogących w przyszłości awansować. Grupa Budimex definiuje całościowe potrzeby rozwojowe i szkoleniowe w oparciu o swoją strategię, wyniki oceny okresowej pracowników, wyniki „Przeglądu Kadry Menedżerskiej” oraz zgłoszenia przekazane przez jednostki biznesowe.

Grupa Budimex zachęca najzdolniejszych absolwentów do pracy w jej strukturach, oferuje im zarówno atrakcyjne benefity, jak również umożliwia rozwój osobisty. Eksperci zatrudnieni w spółce w ramach programu „Akademia Budimex” spotykają się ze studentami uczelni technicznych, dzieląc się swoją ekspertyzą. W 2020 roku pomimo wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią, nie zaprzestano działań edukacyjnych. Spotkania realizowane były w formule on-line poprzez specjalne webinary, wywiady i spotkania z pracownikami, konkursy, szkolenia techniczne, a także dotyczące tzw. „kompetencji miękkich”. W Budimeksie co roku odbywa płatne praktyki blisko 300 studentów różnych specjalizacji, którzy – oprócz zdobycia cennego doświadczenia – mają również zapewnioną opiekę medyczną oraz udział w dodatkowych szkoleniach. Firma oferuje także możliwość zdobycia rocznego stypendium. Jest ono dedykowane dla studentów zainteresowanych rozwojem w budownictwie kolejowym

Atmosfera w pracy znacząco wpływa na codzienne doświadczenia pracowników oraz ich motywację do działania. Dlatego w Grupie Budimex prowadzone są cykliczne badania zaangażowania, realizowane w formie anonimowych ankiet. Ich wyniki umożliwiają poznanie opinii pracowników, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wdrażanie usprawnień w organizacji.