GRI:

Struktura własności Grupy Budimex:

Budimex S.A. – Jednostka Dominująca

 • Mostostal Kraków S.A. – 100% akcji
 • Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o. – 100% udziałów
 • Budimex Bau GmbH – 100% udziałów
 • Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. – 100% udziałów
 • Budimex Budownictwo Sp. z o.o. – 100% udziałów
 • SPV-PIM1 Sp. z o.o. – 100% udziałów
 • Budimex Kolejnictwo S.A. – 100% akcji
 • Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. – 51% udziałów
 • FBSerwis S.A. – 100% akcji
  • FBSerwis A Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • FBSerwis B Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • FBSerwis Odbiór Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. – 80% udziałów

Struktura akcjonariatu:

Zmiany w organizacji Grupy:

15 czerwca 2020 roku wspólnicy spółki Budimex S.A. Cadagua S.A. II s.c. porozumieli się w sprawie rozwiązania spółki z dniem 30 czerwca 2020 roku ze względu na osiągnięcie celu gospodarczego, dla jakiego spółka została założona.

25 czerwca 2020 roku zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym spółkę FBSerwis Odbiór Sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym FBSerwis Odbiór Sp. z o.o. posiada FBSerwis S.A.

30 czerwca 2020 roku wspólnicy spółki Budimex S.A. Energetyka 3 sp. j. podjęli uchwałę o likwidacji spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

22 lipca 2020 roku Budimex S.A. Ferrovial Agroman S.A. sp. j. uchwałą wspólników zmienił nazwę na Budimex S.A. Ferrovial Construccion S.A. sp. j.

31 sierpnia 2020 roku wspólnicy spółki Budimex S.A. Ferrovial Agroman S.A. s.c. podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania spółki ze względu na osiągnięcie celu gospodarczego, dla jakiego spółka została założona.

23 września 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex L Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie aktu założycielskiego spółki, m.in. przekształcając nazwę z Budimex L Sp. z o.o. na ConVentures Sp. z o. o. Zgodnie z uchwałą wyłącznym przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.