Inicjatywy podjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19

GRI:

W obliczu bezprecedensowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, w 2020 roku w pierwszej kolejności wprowadzone zostały specjalne procedury mające na celu ochronę zdrowia pracowników i zapewnienie ciągłości działań operacyjnych.

 • Dostosowano miejsca pracy tak, aby były bezpieczne w warunkach pandemii (zapewniono płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, przepierzenia oddzielające stanowiska).
 • Wprowadzono dla pracowników możliwość wykonania testu przesiewowego na obecność koronawirusa (m.in.
  w ramach akcji „Bezpieczny powrót do pracy po świętach”).
 • Opracowano i wdrożono system do zgłaszania zagrożeń związanych z pandemią.
 • W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pracowników zapewnione zostały m.in. webinary z wirusologiem oraz konsultacje psychologiczne.
 • Wdrożono narzędzia edukacyjne dotyczące COVID-19 oraz standardów bezpieczeństwa w Grupie Budimex, m. in: szkolenia e-learningowe, webinary z wirusologiem i lekarzem.
 • Zorganizowano dla pracowników cykl webinarów i porad z zakresu m.in.: efektywności pracy zdalnej i prowadzenia spotkań on-line.
 • Przeniesiono do świata wirtualnego działania szkoleniowo – rozwojowe przy zachowaniu ich pełnego zakresu merytorycznego oraz jakości.
 • Wszystkie rodzaje szkoleń – menedżerskie, specjalistyczne, techniczne, negocjacyjne, komunikacyjne, komputerowe, językowe, z zakresu efektywności osobistej – były realizowane za pomocą różnorodnych ogólnodostępnych aplikacji.
 • Spotkania realizowane w ramach procesów rekrutacyjnych przeniesiono do środowiska wirtualnego. Takie rozwiązanie sprawiło dodatkowo, że ich planowanie i organizacja (kwestie logistyczne związane z rozproszeniem terytorialnym, synchronizacja kalendarzy etc.) stało się bardziej efektywne.

Budimex podjął także szereg dodatkowych działań, których celem była pomoc instytucjom walczącym z konsekwencjami wywołanymi koronawirusem oraz wsparcie poszkodowanych jego rozprzestrzenianiem się.

Budimex S.A. przekazał ponad 2 miliony złotych na pomoc szpitalom w ramach „Jesteśmy razem. Pomagamy!” oraz dołączył do akcji #niezwalniajmy, której zamierzeniem jest ochrona miejsc pracy.

Firmy uczestniczące w tym przedsięwzięciu zadeklarowały, że w przypadku, gdy – w wyniku pandemii – ich sytuacja ekonomiczna będzie wymagała redukcji kosztów, dopiero w ostatniej kolejności będą je ograniczać w obszarze zatrudnienia. Inicjatywa #niezwalniajmy została wyróżniona w konkursie „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”.

Grant na wolontariat w walce z COVID-19

Budimex zorganizował także specjalną edycję programu „Grant na wolontariat” pod hasłem „Grant na wolontariat w walce z COVID-19”. W jej ramach pracownicy pomagali ośrodkom oraz osobom poszkodowanym przez pandemię.

Fundusz Ferrovial Together COVID-19

Ferrovial, właściciel spółek Grupy Budimex, założył specjalny fundusz Ferrovial Together COVID-19, którego celem było zebranie środków na walkę ze skutkami rozprzestrzeniającego się koronawirusa.

Początkowy wkład Grupy Ferrovial wynosił 5 milionów euro. Z zebranych funduszy zrealizowano darowizny m.in. na rzecz szpitali, uniwersytetów, ośrodków badawczo-rozwojowych i organizacji pozarządowych. Pomoc dotarła również do Polski – 195 tysięcy euro otrzymał Polski Czerwony Krzyż. Fundusze przeznaczone zostały m.in. na dystrybucję posiłków i produktów higienicznych do 3 tysięcy samotnych starszych osób z 53 polskich miast, na zakup środków ochrony indywidualnej i materiałów sanitarnych dla pracowników szpitali i ośrodków pomocy społecznej, oraz beneficjentów i instytucji stale współpracujących z PCK, np. noclegowni w Szczecinie oraz świetlic dla dzieci w Lublinie, Katowicach i Krakowie.

Grupa FBSerwis przeznaczyła ponad 400 tys. zł na potrzeby szpitali, gmin, urzędów miast i innych podmiotów w miejscach, gdzie spółka realizuje kontrakty oraz zlokalizowane są zakłady Grupy.

Instytucje, które otrzymały pomoc to: Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Szpital Powiatowy w Radomsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, Gmina Radków (woj. dolnośląskie), Gmina Kamieńsk (woj. łódzkie), Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Urząd Miejski w Przemyślu oraz Fundacja Ermed we Wrocławiu.

Spółka Budimex Nieruchomości przesłała środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny, przyłbice, okulary) do placówek i organizacji, które zajmują się pomocą seniorom. Trafiły one m.in. do domów opieki społecznej, szpitali, rady dzielnic, parafii z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Warszawy oraz Gdańska.

Mostostal Kraków wsparł społeczności lokalne województwa małopolskiego poprzez przekazanie środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji itp. Pomoc uzyskały: domy pomocy społecznej, gminny ośrodek pomocy społecznej, jednostki ochotniczej straży pożarnej, pogotowie ratunkowe, lokalni lekarze, dom dziecka.