GRI:

Budimex, oprócz programów społecznych, realizuje działania o charakterze charytatywnym i sponsoringowym, skupiając się przede wszystkim na pomocy dzieciom, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W 2020 roku kontynuowano realizację projektów o tematyce społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej poprzez wsparcie:

programu stypendialnego „Odkrywcy Diamentów”,

którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, aby umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania,

Fundacji Demos,

która pomaga młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja ta tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej, a także prowadzi programy stypendialne oraz warsztaty dla liderów młodzieżowych,

zbiórki prowadzonej przez Fundację dla Transplantacji pod hasłem „12 godzin dla życia”

na zakup aparatu przedłużającego czterokrotnie (z 3 do 12 godzin) życie przeszczepionego serca w trakcie podróży od dawcy do biorcy. W inicjatywę zaangażowała się także spółka FBSerwis,

Inicjatywy SOS Wioski Dziecięce w województwie świętokrzyskim,

spółka ufundowała także 5 tysięcy paczek dla dzieci z ośrodków wychowawczych w Łodzi,

ochotniczych straży pożarnych

na Mazurach, Podkarpaciu i w województwie łódzkim,

wydarzeń sportowych oraz drużyn

(Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, klub piłkarski Stomil Olsztyn),

Budimex Nieruchomości wsparł m.in. szkołę podstawową w Gdańsku (przekazał środki na zakup strojów sportowych oraz komputerów), Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk, Fundację Bo Warto (zamówienie kartek świątecznych), hospicjum św. Krzysztofa w Warszawie, a także Polski Związek Brydża Sportowego. Spółka wzięła też udział w poznańskiej akcji „Deweloperzy Dzieciom”, dzięki której pomoc trafiła do 8 domów dziecka.

Spółka FBSerwis zorganizowała w 2020 roku trzecią edycję konkursu ekologicznego „Bądźmy EKO dla Wrocławia”. Inicjatywa promuje postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży wrocławskich szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono blisko 100 prac, na które w głosowaniu internetowym oddano prawie 207 tysięcy głosów.

Łącznie organizacje społeczne i sportowe w 2020 roku otrzymały od Grupy Budimex wsparcie w formie darowizn w wysokości 2,06 miliona złotych.