GRI:

Od 2012 roku Budimex prowadzi program „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”, w ramach którego na szpitalnych oddziałach dziecięcych organizowane są miejsca, w których mali pacjenci oraz ich rodzice mogą wspólnie spędzić czas w przyjaznym otoczeniu, w warunkach zbliżonych do domowych, pozwalających choć na chwilę zapomnieć o trudach choroby i leczenia.

Jednym z najważniejszych aspektów przedsięwzięcia jest osobiste zaangażowanie pracowników, którzy jako wolontariusze włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń, pomagając nie tylko w montażu i ustawianiu mebli, ale także wykonując drobne prace wykończeniowe.

Do końca 2020 roku spółka uruchomiła 34 Strefy Rodzica, z których korzysta już blisko 700 tysięcy dzieci i ich opiekunów.

1 z X

2 z X

3 z X

Więcej informacji o programie: www.strefarodzica.budimex.pl