GRI:

Podsumowanie realizacji celów „Strategii CSR na lata 2016-2020”

CeleMiernik (KPI)Cel na 2020 Realizacja
Obszar 1: Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników spółki i pracowników podwykonawców pracujących na budowieliczba wypadków śmiertelnych0cel nieosiągnięty (w 2020 r. miały miejsce dwa wypadki śmiertelne; więcej informacji: Szkolenia BHP i prewencja)
obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimexpoziom częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex<100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomucel osiągnięty (2019 – 14,982020 – 13,32)
obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków wśród pracowników Grupy Budimexpoziom częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex<100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomucel nieosiągnięty (2019 – 36,62020 – 37,45)
Obszar 2: Ograniczenie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze
efektywne wykorzystanie energii i redukcja związanej z nią emisjiToe/1 mln przychodu ze sprzedaży2,85cel osiągnięty (2020 – 2,69)
optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów[t] materiału wtórnego/ [t] materiału „nowego”0,79cel osiągnięty (2020 – 2,52)
kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja powstawania szkódi awarii środowiskowychliczba awarii i incydentów<100% poziomu z wcześniejszego rokucel nieosiągnięty (2019 – 8, w tym 1 awaria i 7 incydentów2020 – 13, w tym 3 awarie i 10 incydentów, żadne ze zdarzeń nie nosiło znamion szkody w środowisku)
Obszar 3: Bycie sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych
zero konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych.liczba konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych0cel osiągnięty (2020 – 0)
Obszar 4: Eliminacja zachować nieetycznych
zero niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznychliczba niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznych0cel osiągnięty (2020 – 0; więcej informacji: System zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości)
Obszar 5: Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy
poziom rotacji dobrowolnej pracownikówrotacja dobrowolna pracowników ze stażem poniżej roku (mniej lub równo 365 dni)poziom -1% w stosunku do wcześniejszego rokucel osiągnięty (2019 – 10,88%2020 – 8,19%)
Obszar 6: Zapewnienie najwyższej jakości realizacji
maksymalizacja wskaźnika Quality Conformance (QC)wartość wskaźnika Quality Conformance (QC)≥100% poziomu z poprzedniego okresucel osiągnięty (2019 – 94,6% 2020 – 96,1%; więcej informacji: Zarządzanie jakością)
Obszar 7: Wspieranie kultury innowacyjności
wzrost innowacyjnościdziałania edukacyjne dot. rozwoju innowacji w branży budowlanej, w tym przekazywanie niezbędnych informacji, jak identyfikować oraz rozwijać innowacje≥100% liczby pracowników zaangażowanych w realizację projektów o charakterze innowacyjnym cel osiągnięty (2019 – 54 pracowników, 2020 – 177 pracowników; więcej informacji: Projekty badawczo-rozwojowe)
Obszar 8: Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności
zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości finansowej i pozafinansowejraportowanie społecznepublikacja raportów zintegrowanychcel osiągnięty (Budimex co roku przygotowuje raporty zintegrowane)