Z udziałem Budimeksu, od momentu jego założenia w 1968 roku, powstało lub zostało zmodernizowanych tysiące kilometrów dróg lokalnych, krajowych, ekspresowych oraz autostrad. Spółka przyczynia się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a jej wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju to także tysiące wybudowanych mieszkań, obiektów przemysłowych i kubaturowych, w tym infrastruktury technicznej. Budimex wykonuje wszystkie powierzone mu projekty z najwyższą starannością, a dzięki unikalnemu know-how i wciąż rozbudowywanym kompetencjom proces ich realizacji jest coraz krótszy i mniej obciążający dla otoczenia.

W 2020 roku następujące inwestycje realizowane przez spółką otrzymały certyfikaty budownictwa zrównoważonego:

  • rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu „Celków” w Markach przy ul. Szkolnej – certyfikat BREEAM, poziom Good,
  • 2BC8 – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne – certyfikat BREEAM, poziom Very Good,
  • Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki w miejscowości Kałuszyn, certyfikat LEED, poziom Gold.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku

Budownictwo infrastrukturalne

S5 Wronczyn – Kościan

1 z X

Prace na odcinku trasy ekspresowej S5 o długości 18,9 kilometrów Budimex S.A. zakończył miesiąc przed terminem – nowoczesna droga połączyła Poznań i Wrocław. W ramach inwestycji prowadzonej w trybie „projektuj i buduj” powstały 22 obiekty inżynieryjne oraz 2 węzły drogowe: Czempin i Kościan Północ. Trasa została wyposażona w dwa miejsca obsługi podróżnych („Kokorzyn” i „Sierakowo”), a także sieć dróg dojazdowych oraz technologicznych. Wykonanych zostało około 2,5 mln m3 robót ziemnych. Wbudowano 0,3 mln ton masy bitumicznej. W trakcie realizacji inwestycji spółka wykorzystała innowacyjne pomiary wykonane metodą fotogrametrii z użyciem dronów, modele 3D, czujniki ruchu, monitoring on-line, zautomatyzowany sposób zabezpieczenia placu budowy, a także unowocześniony proces ważenia materiałów dostarczanych na budowę.

S7 Obwodnica Skarżyska-Kamiennej

2 z X

Inwestycja objęła prace na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 (między granicą województw świętokrzyskiego i mazowieckiego a Skarżysko-Kamienną), który łączy ekspresową S7 z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 7, ułatwiając tym samym ruch lokalny w okolicach Skarżyska Książęcego. Obwodnica Skarżyska-Kamiennej jest ostatnim świętokrzyskim odcinkiem S7, łączącym Kielce z Warszawą i Krakowem. Budimex S.A. wybudował dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 7,6 km. Połączenie z trasą jest możliwe na dwóch węzłach: Skarżysko-Kamienna Północ oraz Skarżysko-Kamienna Zachód. Wykonano 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych (pięć w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), 2 przejścia dla średnich i 5 dla małych zwierząt oraz mury oporowe z gruntu zbrojonego o łącznej powierzchni 6400 m2.

Hydrotechnika

S7 Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny

1 z X

Zbiornik Racibórz Dolny zaprojektowano jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniany wyłącznie w przypadku powodzi. W momencie nadejścia fali powodziowej polder spiętrzy wodę, zabezpieczając obszar około 600 km2 od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław.

Budownictwo kolejowe

Modernizacja LCS Kutno na E-20

1 z X

Konsorcjum firm, w którym jednym z partnerów był Budimex S.A., zrealizowało modernizację Lokalnego Centrum Sterowania Kutno (odcinek Żychlin – Barłogi) na trasie kolejowej E-20. Spółka zrealizowała prace na odcinku linii E-20 od km 149.000 – do km 172.000, zawierającym szlaki Krzewie – Kłodawa, Kłodawa – Zamków i Barłogi – Koło oraz stację Kłodawa, posterunek odgałęźny Zamków i stację Barłogi.

W ramach przebudowy wykonano demontaż torów, wzmocnienia podtorza i budowę nowej nawierzchni, sieci trakcyjnej oraz dwóch nastawni – w Kutnie i Barłogach. Na stacji Kłodawa i Barłogi uruchomiono nowy komputerowy system sterowania ruchem kolejowym. Realizacja prac na odcinku Zamków – granica LCS Kutno wymagała wprowadzenia całkowitego zamknięcia linii, a ruch kolejowy prowadzono trasą objazdową. Dodatkowo na czas robót i zamknięcia linii wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza. Roboty na tym odcinku, dzięki odpowiedniej organizacji, zaangażowaniu zespołu budowy oraz pracy przez całą dobę, zakończono tydzień przed planowanym terminem kontraktowym.

Na zakończonych przez Budimex S.A. odcinkach zmodernizowanej linii E-20 ruch prowadzony jest z prędkością 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych. Dzięki modernizacji linii i zarządzaniu ruchem z lokalnych centrów sterowania zwiększyła się przepustowość linii, a czas przejazdu pomiędzy Poznaniem a Warszawą wyniesie, według prognoz PKP PLK, 2 godziny 20 minut.

Linia obwodowa Warszawa

2 z X

Na zlecenie PKP PLK konsorcjum firm, którego liderem był Budimex S.A., przebudowało tak zwaną małą linię obwodową – linię kolejową nr 20 w Warszawie. Spółka w ramach prac wykonała m.in. 4 kilometry nowej nawierzchni torowej na dwutorowej linii nr 20 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska. Podczas realizacji projektu zmodernizowano i przebudowano cztery osobowe przystanki kolejowe: Warszawa Koło, Warszawa Zachodnia peron nr 8, Warszawa Wola i szczególnie istotny Warszawa Młynów, będący węzłem przesiadkowym, łączącym kolej, tramwaje oraz Młynów – stację drugiej linii metra. Przebudowane przystanki zostały wyposażone m.in. w: innowacyjne oświetlenie, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (windy, ruchome schody), system monitoringu CCTV, urządzenia łączności technologicznej (przewodowej i radiowej). Ponadto przebudowano sieć trakcyjną, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, urządzenia SRK, a także 3 wiadukty kolejowe – nad ul. Kasprzaka, nad ul. Wolską i nad ul. Obozową oraz 2 kładki dla pieszych – przy ul. Prądzyńskiego i nad ul. Górczewską. W ramach przebudowy obiektów inżynierskich zmodernizowano sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej i wodociągowej, a także zbudowano nowy budynek lokalnego centrum sterowania.

LCS Idzikowice na Centralnej Magistrali Kolejowej

3 z X

„Modernizacja stacji Idzikowice” to kontrakt zrealizowany przez konsorcjum Budimex S.A. i KZA Lublin. Zakres prac obejmował: budowę i modernizację nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowę sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej, budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowę sieci teletechnicznych oraz budowę nastawni dysponującej i rozbudowę hali grupy awaryjnej służb utrzymaniowych PKP PLK. Kontrakt realizowano w formule „projektuj i buduj”. Budimex S.A. wykonał prace w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”, którego celem jest dostosowanie jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce do prędkości 250 km/h. W tym celu w torach głównych zabudowano 14 sztuk rozjazdów z ruchomym dziobem krzyżownicy, 10 o promieniu R=1200 i 4 o promieniu R=500. Na stacji Idzikowice zbudowano łącznie 44 nowe rozjazdy, 19 km torów oraz 25 km sieci trakcyjnej.

Budownictwo ogólne

Dworzec kolejowy w Białymstoku

1 z X

Prace nad modernizacją zabytkowego dworca kolejowego w Białymstoku rozpoczęły się w 2018 roku. W ramach inwestycji przywrócony został pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem takich elementów, jak: zdobienia ścian i sufitów, żeliwne słupy oraz ozdobne posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje wyglądem do tego z 1910 roku. Wyburzona została także antresola, wykonana w budynku podczas jego poprzedniej modernizacji oraz przybudówka z lat 80. XX wieku. Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu poprzez wyeksponowanie jego walorów architektonicznych i zabytkowych, udało się pogodzić z pełnym przystosowaniem budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami. Budimex S.A. przebudował także najbliższe otoczenie dworca, m.in. poprzez wykonanie nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów, a także budowę nowych parkingów i miejsc postojowych, co sprawiło, że stało się ono bardziej estetyczne i funkcjonalne. Blisko 160 m2 powierzchni dachu budynku zajmuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 24kW, na dworcu znajduje się stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Centrum komunikacyjne w Kielcach

2 z X

Centrum komunikacyjne w Kielcach jest węzłem przesiadkowym dla komunikacji autobusowej miejskiej, podmiejskiej i samochodowej. Miejsce to stanie się także centrum spotkań i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Budimex S.A. w ramach jego modernizacji zamontował między innymi elementy dekoracyjne na zadaszeniach wszystkich poziomów dworca autobusowego, podłogi i małą architekturę wewnątrz dworca oraz na placu przed budynkiem, a także ponad 40 wyświetlaczy LED.

Centrum przesiadkowe w Katowicach

3 z X

To jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Katowicach, obsługujący autobusy dalekobieżne zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Nad dworcem wybudowano wiatę o powierzchni około 5 tys. m2, opartą na ważącej około 500 ton stalowej konstrukcji. Jej dach został podzielony na 18 niezależnych sekcji, wykonanych z 775 paneli z wbudowanymi listwami LED oraz z 70 świetlikami. Zmienne natężenie światła, zależne od pory dnia oraz warunków pogodowych, sterowane jest automatycznie, dzięki zastosowaniu czujników zmierzchowych. Ważną część obiektu stanowi także budynek obsługi pasażerów, w którym zlokalizowane są poczekalnie dla pasażerów, kasy biletowe, toalety oraz wnęki na szafki na bagaże. Na terenie dworca znalazł się także parking o powierzchni 1,5 tys. m2 przeznaczony dla ponad 50 samochodów. W ramach prac wykonano również wiatę rowerową, plac odstawczy dla autobusów ZTM, postój TAXI oraz zatokę „kiss&drive".

Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN w Płocku

4 z X

W ramach inwestycji powstało w sumie 7 budynków, w tym m.in. budynek biurowy, budynek techniczny z laboratorium, hala odwzorowań i pilotaży oraz magazyn zewnętrzny z instalacją do mieszania paliw. Obiekt, spełnia wymóg wysokiego zaawansowania technologicznego, dostosowanego do specyfiki badawczej przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Jego powierzchnia całkowita wynosi 8500 m2.

Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie

5 z X

Nowa siedziba Transportowego Dozoru Technicznego mieści się na skrzyżowaniu ulic Puławskiej oraz Bukowińskiej. Inwestycja doskonale wpisuje się w standardy realizacji Budimex S.A., łącząc funkcjonalność, jakość wykonania z warstwą wizualną. Nowoczesny design projektu wyraża się w bryle podzielonej na dwie części. Pierwsza, niższa, to pięciokondygnacyjne podium, w którym zlokalizowano część konferencyjną i biurową. Druga to dziewiętnastopoziomowa wieża o wysokości 55 m, gdzie (od 7 piętra) znajduje się część gościnna z imponującym widokiem na panoramę Warszawy. Pod całym obiektem zlokalizowano dwukondygnacyjny parking podziemny ze 121 miejscami postojowymi. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi prawie 24 tys. m2.

Budownictwo komercyjne

Zakład Testowania Silników Lotniczych Test Cell w Jasionce

1 z X

Budynek Zakładu Testowania Silników Lotniczych Test Cell ma służyć do testowania jednych z najnowocześniejszych silników samolotowych firmy Pratt&Whitney PW1000G. Testy odbywać się będą 24h na dobę, 365 w roku. Wykonana przez Budimex S.A. hamownia należy do jednej z najcichszych komór testowych na świecie oraz posiada najwyższe zrealizowane do tej pory kominy wlotowe i wylotowe, wypełnione baterią tłumików wygłuszających dźwięk nawet przy pełnej mocy pracy silnika odrzutowego. Budowę zrealizowano na zlecenie amerykańskiej firmy ASE AeroSystem, która specjalizuje się m.in. w projektowaniu i budowie „pod klucz” hamowni silników odrzutowych oraz tuneli aerodynamicznych.

Monopolis w Łodzi

2 z X

Monopolis to zespół budynków zlokalizowanych u zbiegu głównych arterii miasta – al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego, w okolicy dworca Łódź Fabryczna. Podstawowym założeniem projektu było przywrócenie spójności całego terenu pofabrycznego Zakładu Spirytusowego Polmos. Przygotowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji było równie ważne, jak zachowanie ich oryginalnego wyglądu. Budimex S.A. wykonał prace w dwóch etapach. W pierwszym odrestaurowano i zaadaptowano do nowych funkcji budynki dawnego Monopolu Wódczanego. W drugim wybudowano garaż podziemny dla budynków A2 i A3 oraz przebudowano konstrukcję budynku A3. Łączna całkowita powierzchnia użytkowa budynków B2, B3, B4, B5, B6 oraz galerii i muzeum dawnego Polmosu wynosi 14 500 m2 (powierzchnia biurowa to 6 000 m2). Obiekt otrzymał „Oskara nieruchomości” w trakcie prestiżowej ceremonii wręczenia nagród MIPIM Awards w Paryżu oraz nagrodę w kategorii „Architektura” w konkursie Prime Property Prize.

Budownictwo ogólne medyczne i laboratoryjne

Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. Rydygiera

1 z X

Budimex S.A. wybudował obiekty techniczne, budynek garażu wielopoziomowego z instalacją solarną na dachu oraz gmach administracyjny wraz z prosektorium, budynek oddziałów zakaźnego, psychiatrii, przychodni przyszpitalnych oraz pracowni cytostatyków, w której przygotowuje się leki stosowane w chemioterapii onkologicznej. Zabudowano także ściany na bloku operacyjnym i zintegrowano wszystkie sale. Na dachu budynku głównego znajduje się lądowisko dla helikopterów, wyposażone w drugie zejście ewakuacyjne. Cały kompleks szpitala wyposażono w innowacyjny system poczty pneumatycznej, która zapewnia transfer dokumentów, leków i próbek pomiędzy budynkami. Budynek psychiatrii i budynek główny zostały połączone 40-metrowym łącznikiem w konstrukcji stalowej, opartym na żelbetowych ramach ze szklaną fasadą.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

2 z X

W lipcu 2018 roku Budimex S.A. przejął budowę zrealizowaną w 40% przez innego wykonawcę. Budynki, które podlegały przebudowie, pochodziły z lat 60. i 70. XX w. Spółka dokończyła budowę całego kompleksu szpitalnego w zakresie etapu 2 i 3. Wykonano całkowitą przebudowę obiektów szpitalnych położonych przy ul. dr. K. Jaczewskiego, wyburzono stary budynek łóżkowy wraz z łącznikiem od strony południowo-wschodniej, w miejsce którego stanął nowy. Wybudowano także nowy gmach administracyjno-dydaktyczny. Wszystkie budynki połączone zostały łącznikiem, który umożliwia swobodną komunikację. Zakres prac objął również budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego wraz z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi.

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Blok energetyczny w Elektrowni Turów

1 z X

W ramach konsorcjum z Mitsubishi Power Europe GmbH i Técnicas Reunidas S.A. wybudowano w elektrowni wydzielony blok energetyczny o mocy 450 MW, pracujący na nadkrytycznych parametrach pary. W bloku jednostką wytwórczą będzie jednociągowy, wieżowy kocioł przepływowy z paleniskiem pyłowym i niskoemisyjną komorą spalania. Współpracujący z kondensacyjną turbiną parową. W ramach kontraktu blok został wyposażony we wszystkie niezbędne do jego pracy systemy technologiczne.

Modernizacja istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin w Elektrowni Łaziska

2 z X

Prace wykonano w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. W ramach projektu przeprowadzono częściową modernizację istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin w Elektrowni Łaziska. Zadanie zrealizowano w systemie „projektuj i buduj”, a jego zakres obejmował m.in.: likwidację wymiennika GAVO na IOS (Instalacja Odsiarczania Spalin), wybudowanie dodatkowego „mokrego” komina do odprowadzenia spalin z absorbera, modernizację absorbera, polegającą na zabudowie półki sitowej poprawiającej skuteczność odsiarczania oraz wykonanie połączenia czopuchów kanałów spalin bloków 9 i 10 z czopuchem kanałów spalin bloków 11 i 12 wraz z zabudową klap szczelnych, która umożliwia konfigurację pracy bloków na dowolną IOS.