GRI:

Pandemia koronawirusa nie miała znacznego wpływu na inwestycje realizowane przez GDDKiA, która w ubiegłym roku oddała do użytku 140 kilometrów nowych dróg. Całkowita kwota wydatków przekroczyła 18,0 miliardów złotych (wzrost o 4,6 miliarda złotych względem 2019 roku), z czego 13,2 miliarda złotych pochodziło z Krajowego Funduszu Drogowego, natomiast pozostałe 5,1 miliarda złotych z budżetu państwa.

Rok 2020 był kolejnym, w którym GDDKiA znacznie zwiększyła aktywność, ogłaszając 48 przetargów (vs 34 w 2019 roku) dla odcinków o całkowitej długości 600 kilometrów (480 kilometrów w 2019 roku). Według analiz Budimeksu w ubiegłym roku wzrosła wartość ofert otwartych przez GDDKiA w postępowaniach o znacznej wartości ( w 2020 roku 14,1 miliarda złotych vs 10,7 miliarda w 2019 roku). W ubiegłym roku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) ogłoszono przetargi na 493,1 kilometrów oraz podpisano 32 umowy na realizację dróg o długości około 430 kilometrów i wartości 17,7 miliarda złotych (vs 5,3 miliarda złotych w 2019 roku). W „Programie Budowy 100 Obwodnic” podpisano 3 umowy na generalne wykonawstwo dróg o łącznej długości 19,9 kilometra i wartości 420 milionów złotych, natomiast 10 kolejnych przetargów czeka na rozstrzygnięcie. Program zakłada budowę dróg o całkowitej długości 830 kilometrów.

W czerwcu 2020 roku rząd zwiększył budżet PBDK o 21 miliardów złotych. Decyzja była podyktowana wzrostem kosztów na rynku budowlanym oraz włączeniem do programu inwestycji tych, które pierwotnie miały być realizowane w formule PPP (Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, S10 Toruń – Bydgoszcz, S6 na odcinkach Koszalin – Słupsk oraz Słupsk – Lębork). W listopadzie 2020 roku Rada Ministrów przyjęła ustawę dotyczącą zmiany nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD). Budżet projektu został zwiększony o 3 miliardy złotych i obecnie wynosi 39 miliardów złotych dla całego dziesięcioletniego okresu funkcjonowania (2019-2028). Ustawa rozszerzyła również listę zadań mogących uzyskać dofinansowanie z RFRD o obwodnice w ciągach dróg wojewódzkich, zadania miejskie oraz inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych na przejściach. Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą 100 milionów złotych dla budowy obwodnicy oraz 30 milionów złotych dla zadań miejskich. Budżet projektu na 2021 rok wynosi, podobnie jak miało to miejsce w 2019 roku, 3,2 miliarda złotych. GDDKiA poinformowała o zamiarze wprowadzenia zmian w procesie przetargów poprzez ustanowienie systemu certyfikacji dla wykonawców, dzięki czemu skróceniu uległby czas i zmniejszyłyby się koszty przygotowania oferty, a zamawiający mógłby szybciej i skuteczniej weryfikować wykonawców. GDDKiA zaprezentowała najkorzystniejsze warianty korytarzy dla planowanych odcinków S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w klasie S lub A. Dla odcinka S10 najkorzystniejszy wariant o szacowanym koszcie budowy 4,7 miliarda złotych to odcinek o długości 100 kilometrów pomiędzy węzłami Włocławek Północ – Nacpolsk. Dla odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w klasie S najkorzystniejszy wariant o szacowanym koszcie budowy 10,9 miliarda złotych to odcinek o długości 165 kilometrów pomiędzy węzłami Wiskitki – Dębe Wielkie. Dla drogi o klasie A najkorzystniejszy wariant o szacowanym koszcie budowy 7,5 miliarda złotych to odcinek o długości 98 kilometrów pomiędzy węzłami Wiskitki – Dębe Wielkie. GDDKiA w 2021 roku planuje ogłoszenie 28 przetargów na budowę nowych dróg o całkowitej długości 350 kilometrów i wartości przekraczającej 17 miliardów złotych, w tym 8 odcinków planowanej drogi ekspresowej S19 o łącznej długości ok. 100 kilometrów. Ponadto zaplanowano remonty dróg o całkowitej długości 330 kilometrów i wartości ok. 2,5 miliarda złotych. W najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu inwestycji w budownictwie drogowym z uwagi na znaczne zwiększenie wartości ogłoszonych postępowań przetargowych w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje powiększenie udziału przetargów w formule „zaprojektuj i buduj” w stosunku do kontraktów w formule „buduj”. W ubiegłym roku odnotowano również spadek wartości (średnio o 30%) składanych przez wykonawców ofert względem budżetu inwestora.