Wskaźniki na stronie:

GRI:

Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Budimex za 2020 rok, w którym podsumowaliśmy zarówno nasze wyniki finansowe, jak i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności.

To był szczególny rok dla nas wszystkich – zarówno biznesowo, jak i prywatnie przechodziliśmy przez pandemię. Uczyliśmy się nowych rozwiązań. Testowaliśmy i wdrażaliśmy różne metody zdalnej komunikacji między sobą i we współpracy z inwestorami. Musieliśmy także wypracować efektywne sposoby zabezpieczenia zdrowia pracowników, które umożliwiały zapewnienie naszej kadrze jak najbardziej bezpiecznego środowiska pracy, a także kontynuowanie działalności biznesowej. Jednakże, pomimo tych wielu wyzwań, był to rok, w którym osiągnęliśmy najlepsze wskaźniki finansowe od ponad dekady.

Grupa Budimex 2020 rok zakończyła z przychodem ze sprzedaży wynoszącym ponad 8,3 mld złotych, co dało nam wzrost o 0,8 mld w stosunku do roku ubiegłego. Odnotowaliśmy sprzedaż na wyższym poziomie niż nasze założenia i prognozy. Zamknęliśmy rok mając ponad 2 mld zł gotówki. Powiększyliśmy także dwukrotnie zysk netto Grupy z 226 do 459 mln zł, co dało nam rentowność na poziomie 5,5%, która względem 2019 roku wzrosła o 2,5 punktu procentowego.

W 2020 roku, mimo trwania pandemii, utrzymywaliśmy w miarę stały poziom zatrudnienia, nie dotknęły nas też zwolnienia grupowe, co pozwoliło nam na zachowanie tysięcy miejsc pracy. W tym wyjątkowym czasie szczególnie zależało nam, aby pracownicy Grupy Budimex czuli się bezpiecznie, czerpali satysfakcję z pracy oraz mieli możliwości rozwoju. Bezpieczeństwo i zdrowie naszej kadry było i jest dla nas priorytetem. Wprowadziliśmy częściową pracę hybrydową. Zapewniliśmy pracownikom niezbędne środki ochrony, a także dostęp do bezpłatnych testów wykrywających COVID-19. Regularnie informowaliśmy ich o bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy działania informacyjne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania infekcji koronawirusem, dbałości o zdrowie fizyczne oraz konsultacje psychologiczne.

W ubiegłym roku, mimo trwającej pandemii, nie zaprzestaliśmy naszych działań na rzecz lokalnych społeczności, które w tym wyjątkowo trudnym okresie często potrzebowały wsparcia jeszcze bardziej niż w latach poprzednich. Kontynuowaliśmy realizację programów „Strefa Rodzica” i „Hello ICE”. Otworzyliśmy dwie kolejne „Strefy Rodzica” w szpitalach w Wejherowie i Piotrkowie Trybunalskim. Łącznie od początku trwania programu przygotowaliśmy 34 strefy, z których skorzystało już 700 tys. dzieci i rodziców. Program „Hello ICE” również dostosowaliśmy do nowych realiów, przenosząc większość działań do świata on-line oraz zapraszając dzieci do aktywności na świeżym powietrzu. W jego ramach namalowaliśmy między innymi trójwymiarowe pasy (3D) dla pieszych w czterech lokalizacjach (w Bartoszycach, Lesznowoli, Sanoku i Miechowie). Pandemia nie zatrzymała także naszego wolontariatu pracowniczego, który został dopasowany do bieżącej sytuacji. Poza standardowymi projektami nasi wolontariusze podczas edycji specjalnej „Wolontariat w walce z COVID-19” mogli zgłaszać i realizować działania, które wspierały osoby oraz organizacje najmocniej dotknięte przez koronawirusa. Ponadto Grupa Budimex przekazała blisko 3 miliony złotych na pomoc szpitalom w ramach akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy!”. Zaangażowaliśmy się też w pomoc w zakresie prac budowlanych w dostosowaniu czterech szpitali na przyjęcie pacjentów chorych na COVID-19. Dołączyliśmy do inicjatywy #niezwalniajmy, której celem jest ochrona miejsc pracy w polskich przedsiębiorstwach. W 2020 roku Budimex zainicjował projekt „Dom z serca”, dzięki któremu – we współpracy z innymi firmami – do końca marca 2021 roku wybudował i wyposażył dom dla potrzebującej, 16-osobowej rodziny spod Radomska. Uruchomiliśmy także nowy program „Budimex dla natury”, aby wspierać ochronę środowiska naturalnego.

Chcemy rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stawiamy sobie ambitne i mierzalne cele, z osiągnięcia których transparentnie się rozliczamy. Rok 2020 był okresem przejściowym, w którym zakończyliśmy realizację Strategii CSR na lata 2016-2020 i stworzyliśmy nowy plan działań w tym obszarze, na lata 2021-2023. Nowa Strategia CSR pozwoli Grupie Budimex odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania stojące przed nami, związane m.in. z ograniczeniem wpływu na środowisko i klimat, przeciwdziałaniem nadużyciom, czy nieustannym zapewnianiem najwyższych standardów BHP.

2020 rok przyniósł nam wiele prestiżowych tytułów i nagród, wśród których znalazły się m.in.: „Złoty Listek CSR” tygodnika „Polityka”, „Firma Dobrze Widziana”, „Employer Branding Excellence Award”, „Best Quality Employer” oraz „Odpowiedzialny Pracodawca 2020” w konkursie „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR”. Ponadto Budimex awansował na 6. pozycję (z miejsca 18. w roku poprzednim) w „Rankingu Odpowiedzialnych Firm”.

Dziękuję naszym pracownikom za wyjątkowe zaangażowanie w pracę, które pozwoliło nam nie tylko osiągnąć zakładane cele, ale nawet je przekroczyć, za zrozumienie powagi sytuacji związanej z pandemią i wspólne dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo nas wszystkich. Doceniam to, że mimo tak trudnej sytuacji spowodowanej pandemią – nie tylko w sferze zawodowej, ale także często prywatnej – byli oni otwarci na pomoc innym.

Podziękowania za zaufanie i efektywną współpracę w tak trudnym roku kieruję też do inwestorów i klientów oraz wszystkich naszych interesariuszy.

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Budimex S.A.