GRI:

The companies from the Budimex Group are members of the following organisations:

 • Business Centre Club (BCC),
 • Centrum Rozwoju Transportu – Klaster Luxtorpeda (Transport Development Centre – Luxtorpeda Cluster),
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (Federation of Polish Entrepreneurs),
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Budownictwa (Polish Chamber of Power Industry and Civil Engineering),
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (Polish Chamber of Power Industry and Environment Protection; IGEiOŚ),
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Polish Land Transport Chamber of Commerce; IGTL),
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (Polish Chamber of Road Building; OIGD),
 • Polish Cluster of Construction Exporters,
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (Polish Association of Construction Employers; PZPB), in which a representative of Budimex S.A. acts as a Member of the Management Board,
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Asfaltowych (Polish Asphalt Pavement Association; PSWNA), in which the President of the Management Board of Budimex S.A. acts as the Vice-President,
 • Polsko-Litewska Izba Handlowa (Polish and Lithuanian Chamber of Commerce),
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (Polish-Spanish Chamber of Commerce; PHIG),
 • Porozumienie Pracodawców RP (Alliance of the Employers of the Republic of Poland),
 • Railway Business Forum (RBF),
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (Polish - Association of Issuers; SEG),
 • Wschodni Klaster Budowlany (Eastern Construction Cluster).