Raport zintegrowany 2021

O Grupie Budimex

Grupa Budimex to niekwestionowany lider rynku budowlanego. Doświadczenie, potencjał i zasoby, jakimi dysponuje, pozwalają jej prowadzić rocznie blisko 300 projektów z obszarów infrastruktury drogowej, kolejowej, użyteczności publicznej oraz przemysłowej.

czytaj więcej

List Prezesa

2021 rok był okresem intensywnego rozwoju Grupy Budimex i przygotowania do ekspansji geograficznej, a także dywersyfikacji naszych działań biznesowych. Wierzymy, że koncentrując nasze zasoby i doświadczenie na wybranych obszarach działalności będziemy mogli kontynuować rozwój strategiczny przy zachowaniu zasad należytej staranności we wszystkich obszarach ESG.

Prezes Zarządu Budimex S.A.
Artur Popko

Budimex w liczbach

Pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych efektami pandemii COVID-19, i rosnącymi cenami kluczowych materiałów Grupa Budimex odnotowała wzrost zysku brutto w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 427 milionów złotych w roku 2020 do 554 milionów złotych 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 5,5% do 7,0%.

 • Przychody

  7 911

  mln zł

 • Zysk netto

  986

  mln zł

 • Portfel
  zamówień

  12 977

  mln zł

 • Liczba
  zatrudnionych

  6 939

 • Kwota
  darowizn

  1 889

  tys. zł