Zarządzanie BHP w Grupie Budimex

Jako spółka z sektora budowlanego Grupa Budimex uznaje obszar BHP za szczególnie istotny. Odpowiednie uregulowanie i dbałość o przestrzeganie zasad BHP stanowi kluczowy element naszej odpowiedzialności względem pracowników, a także innych istotnych interesariuszy, którzy oczekują od nas najwyższych standardów podczas realizacji kontraktów. Zapewnianie pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest wpisane w podstawowe wartości Grupy Budimex a tematyka BHP stanowi jeden z głównych obszarów Strategii CSR 2021-2023.

Od roku 2019 Budimex posiada certyfikat ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikat ISO 45001 posiada również Mostostal Kraków. ISO 45001 zakłada zaangażowanie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie realizacji inwestycji w tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. W Grupie Budimex, poza systemami zarządzania, obowiązują „Minimalne Standardy BHP Ferrovial”. Ich głównym przesłaniem jest organizacja procesu budowlanego uwzględniająca zasadę, że każdy – zarówno pracownik spółek Grupy jak i ich partner biznesowy – po zakończonej pracy powinien wrócić do swojej rodziny i bliskich. Podkreślają to mówiąc: „nic nie powinno nas powstrzymać od respektowania zasad bezpieczeństwa, na które zawsze musimy znaleźć czas”.

Grupa Budimex posiada także „Politykę BHP”, która zakłada:

Komisja BHP oraz Komitet Wykonawczy BHP

W spółkach Grupy działają Komisje BHP z udziałem przedstawicieli pracowników i pracodawcy, które reprezentują wszystkich zatrudnionych. Ich zadaniem jest przeprowadzanie cotygodniowych kontroli BHP na wszystkich kontraktach. Informacje z inspekcji i zalecenia są gromadzone w jednym miejscu, dzięki czemu można je łatwiej monitorować.

Na przełomie lat 2019 i 2020 poza Komisją BHP, z inicjatywy Dyrektorów Oddziałów, został powołany w Budimeksie SA Komitet Wykonawczy BHP. Zgodnie z planem na 2021 rok, Komitet spotkał się 4 razy. Stałym punktem Komitetu Wykonawczego jest omówienie Statystyk dotyczących Incydentów, w tym wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i obserwacji sytuacji i zachowań niebezpiecznych, Wizyt Wyższego Kierownictwa, Kontroli Służb BHP. Komitet powołał w raportowanym okresie kilka grup roboczych, które miały za zadanie m.in:

  • przeprowadzenie analizy stanu maszyn i wypracowanie rozwiązań w celu wyeliminowania wypadków z nimi związanych, aktualizację procedury wypadkowej,
  • opracowanie Kampanii edukacyjnych skierowanych do pracowników grupy Budimex jak również do Podwykonawców w zakresie:
    • prac w pobliżu maszyn,
    • prac w pobliżu instalacji naziemnych i podziemnych,
    • prac na wysokości i w pobliżu lub na kolei.

W monitorowanie stanu bezpieczeństwa zaangażowani są pracownicy z różnych poziomów organizacji. Służby BHP przeprowadzają kontrole BHP na kontraktach i w centrali. Zespół audytorów wewnętrznych monitoruje poprawność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa za pomocą audytów systemowych. Zgodność organizacji prac na projektach weryfikują audyty Systemu Oceny Budów. Od 2019 roku grupa kadry zarządzającej Budimeksu SA przeprowadza Wizyty Wyższego Kierownictwa, które mają na celu budowanie kultury bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.