Na polskim rynku wciąż pojawia się niewiele przetargów w formule PPP na inwestycje o znacznej wartości.

W 2021 roku podpisano 10 umów PPP o łącznej wartości

172

mln zł

Budimex jest w dalszym ciągu zainteresowany realizacją projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednakże na polskim rynku wciąż pojawia się niewiele przetargów w formule PPP na inwestycje o znacznej wartości.

Dane pozyskane przez centralną rządową jednostkę PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdzają, że niepewność co do perspektyw finansowych i gospodarczych wpłynęła m.in. negatywnie na zainteresowanie inwestycjami publicznymi. Brak apetytu na wykorzystanie formuły PPP pogłębiało dodatkowo zakończenie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i opóźnienia w dojściu do nowych źródeł finansowania, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy.

W 2021 roku podpisano 10 umów PPP o łącznej wartości 172 mln zł w porównaniu do 13 umów o wartości ponad 1 mld zł zawartych w 2020 roku. W zakresie postępowań PPP, w 2021 roku wszczęto 24 postępowania (w 2020 roku – 31) o łącznej wartości 627 mln zł (w 2020 roku – 3,8 mld zł), w tym: sześć w sektorze rewitalizacji, pięć w sektorze infrastruktury transportowej, cztery w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej, po trzy postępowania w sektorach efektywności energetycznej oraz sportu i turystyki oraz jeden projekt w sektorze edukacji i dwa kategorii inne.6

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2021 roku PPP były rozwijane głównie przez samorządy.

Na koniec 2021 roku baza Potencjalnych Projektów PPP zawierała 66 projektów, z czego 40 znajdowało się w fazie przed ogłoszeniem postępowania, natomiast pozostałe 26 projektów znajdowało się na etapie trwających postępowań. Wśród projektów w przygotowaniu były projekty rządowe wspierane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. projekt dotyczący budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia o wartości blisko 4 mld zł oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych o wartości około 300 mln zł. Najwięcej potencjalnych projektów dotyczyło sektora infrastruktury transportowej (12), rewitalizacji, budynków publicznych oraz sportu i turystyki (po 9 inwestycji) oraz efektywności energetycznej (8).

6 Źródło: Raport Rynku PPP 2009-2021, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.