Surowce

Surowcami i materiałami najczęściej wykorzystywanymi podczas prac prowadzonych przez Grupę Budimex są: asfalt drogowy zwykły i modyfikowany, cement, beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mączka wapienna, kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), budowlane (piasek, żwir), drogowe (piasek, grys i inne), kamień hydrotechniczny i tłuczeń kolejowy. Z tych materiałów powtórnemu przetworzeniu potencjalnie ulegają: żużel, urobek skalny, cement, kruszywo łamane do masy bitumicznej, mieszanki z kruszyw łamanych, beton, stal, drewno. Efektywne (środowiskowo i ekonomicznie) zarządzanie zapotrzebowaniem na materiały i surowce oraz ich recyklingiem umożliwia system monitoringu VE (value engineering).

Surowce i materiały*

Budimex SA
Jednostka20202021zmiana r/r
Betonm3749 566841 198,912,2%
CementMg164 980126 350,4-23,4%
StalMg43 48144 1661,6%
AsfaltyMg41 52344 262,76,6%
Kruszywo hydrotechniczneMg183 040128 830-29,6%
Tłuczeń kolejowyMg425 350262 200-38,4%
Szyny kolejoweMg9 5297 138-25,1%
Podkłady kolejowe strunobetonoweszt.17 63690 538413,4%
Podkłady kolejowe drewnianeszt.8 0163 595-55,2%
Podrozjazdnice drewnianem31 280264-20,6%
Kruszywo grube (grys)Mg635 864,3678 8286,8%
Kruszywo drobneMg175 549,8171 817-2,1%
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (kruszywo pozostałe)Mg49 773,399 828,9100,6%
Mączka wapienna (wypełniacze)Mg19 816,620 034,31,1%
Pył węglowy do opalania WMB CN27021000Mg11 221,911 7845%

*Dane referencyjne o zużyciu kruszyw pochodzą z wybranej jednostki operacyjnej stanowiącej przykład reprezentacyjny.

Mostostal Kraków SA
Unit2021
Steel (Sheet)Mg3 453
Steel (Profiles)Mg7 360,7
Odpady

Odpady powstające podczas budowy pochodzą głównie z prac rozbiórkowych i remontów, a ich łączna ilość jest uzależniona od liczby kontraktów oraz stopnia ich zaawansowania. Gospodarowanie odpadami na budowach reguluje „Plan Gospodarowania Odpadami” zawarty w Planie BIOZ.

Jeśli w toku prac mają powstawać odpady niebezpieczne, to wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tej kwestii w „Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót”, a także do reagowania na sytuacje awaryjne oraz incydenty środowiskowe. Prawidłowe zarządzanie odpadami na budowach, w tym monitorowanie ewentualnych pozostałości substancji niebezpiecznych, odbywa się na bieżąco, a zajmują się tym laboratoria zlokalizowane na terenie inwestycji.

Na każdym etapie budowy wytwarzane są innego rodzaju odpady. Gruz ceglany i betonowy powstaje na wstępnym etapie rozbiórki obiektów w miejscu, w którym zbudowana zostanie nowa inwestycja, a stary asfalt, tłuczeń torowy – po usunięciu drogi i torów. Najczęściej wytwarzanymi odpadami są: ziemia i gruz, kamienie oraz odpady z remontów i demontażu obiektów budowlanych, infrastruktury drogowej. Wiele z nich można ponownie wykorzystać na kolejnych etapach prac. Usunięta ziemia jest pełnowartościowym surowcem do zastosowana w pracach wykończeniowych. Krzewy i konary z wycinki, której często nie da się uniknąć, po zmieleniu na drobne części (tzw. zrębkowaniu) mogą służyć jako paliwo biomasowe lub materiał ogrodniczy.

Odpady wytwarzane na budowach coraz częściej są wykorzystywane gospodarczo (np. kruszony beton z rozbiórki, który może pełnić funkcję kruszywa, usuwana masa bitumiczna – destrukt asfaltowy). Przy pracach budowlanych i rozbiórkowych można wysegregować m. in.: metal, drewno, szkło, gruz, glebę i ziemię czy tłuczeń.

Grupa Budimex
Jednostka20202021zmiana r/r
Odpady inne niż niebezpieczneMg5 951 766,612 903 193,55-51,2%
Odpady niebezpieczneMg1 534,852 841,1285,1%

Spółka zależna Grupy Budimex – FBSerwis prowadzi działalność, której jednym z kluczowych obszarów jest zagospodarowanie odpadów. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie dla postępowania z odpadami w spółce FBSerwis.

FBSerwis SA
2021
Jednostkaprzetwarzane na terenie zakładuprzetwarzane poza terenemzakładu łącznie
Odpady odebrane i skierowane do odzysku
Odpady niebezpieczneMg07,837,83
Przygotowanie do ponownego wykorzystaniaMg000
RecyklingMg000
Pozostałe formy odzyskuMg07,837,83
Odpady inne niż niebezpieczneMg6,34241 652,1241 658,44
Przygotowanie do ponownego wykorzystaniaMg000
RecyklingMg6,3463 685,863 692,14
Pozostałe formy odzyskuMg0177 966,29177 966,29
Łącznie odpady odebrane i skierowane do odzyskuMg6,34241 659,93241 666,27
Odpady odebrane i skierowane do utylizacji
Odpady niebezpieczneMg00,680,68
Spalanie (z odzyskiem energii)Mg000
Spalanie (bez odzysku energii)Mg000
Składowanie na składowiskach odpadówMg00,680,68
Inne sposoby zagospodarowania odpadówMg000
Odpady inne niż niebezpieczneMg58 880,42120 008,78178 889,2
Spalanie (z odzyskiem energii)Mg027 137,727 137,7
Spalanie (bez odzysku energii)Mg059 229,459 229,4
Składowanie na składowiskach odpadówMg58 880,4233 641,6892 522,1
Inne sposoby zagospodarowania odpadówMg000
Łącznie odpady odebrane i skierowane do utylizacjiMg027 137,727 137,7
Odpady niebezpieczne łącznieMg08,518,51
Odpady inne niż niebezpieczne łącznieMg58 886,76361 660,88420 547,64
Odpady łącznieMg58 886,76361 669,39420 556,15

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.