Misją Budimeksu jest realizacja inwestycji budowlanych – w tym przedsięwzięć deweloperskich – w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników. Wszystko to Budimex osiąga dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Nadrzędną misją Grupy Budimex jest realizowanie inwestycji budowlanych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Wartości przyjęte jako podstawa postępowania w Grupie Budimex wynikają z założeń Strategii CSR 2021-2023 Grupy Budimex i są zbieżne z kluczowymi obszarami ESG. Szczególna staranność w postępowaniu etycznym, dbałości o BHP, optymalizacji wpływu na środowisko oraz zapewnianiu satysfakcji klientów i jakości dostarczanych usług są osiągane dzięki profesjonalizmowi wynikającemu z doświadczenia i pasji budowania. Niezaprzeczalnie istotną wartością dla Grupy Budimex są relacje z partnerami biznesowymi, podwykonawcami i dostawcami. Doświadczenie i różnorodność wynikająca z tych relacji nieustannie wzbogaca kulturę organizacyjną Grupy Budimex.

Zarząd Budimeksu SA podejmuje działania ukierunkowane na stały wzrost wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy i określa kierunki rozwoju, choć nie sformalizował tego w postaci dokumentu strategii.

W perspektywie najbliższego roku obrotowego działania Grupy Budimex będą koncentrować się na zwiększeniu marżowości posiadanego portfela zleceń oraz pozyskiwaniu nowych, zyskownych kontraktów budowlanych również na rynkach zagranicznych. Zarząd Budimeksu SA w perspektywie długoterminowej będzie dążył do dywersyfikacji działalności zarówno budowlanej (m. in. zwiększając obecność w segmentach rynku kolejowego czy hydrotechnicznego), jak i rozwoju aktywności inwestycyjnej oraz usługowej związanej z infrastrukturą drogową, kolejową, OZE i ogólnobudowlaną (m. in. projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, utrzymanie infrastruktury czy zagospodarowanie odpadów komunalnych).

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.