GRI:

Proces powoływania Zarządu jednostki dominującej Budimex SA jest uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA. Proces powoływania Rady Nadzorczej został uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex SA.


Skład Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

Artur
Popko
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny
Jacek
Daniewski
Członek Zarządu, Dyrektor
Pionu Prawno -
Organizacyjnego
Cezary
Mączka
Członek Zarządu, Dyrektor
Pionu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
Artur
Pielech
Członek Zarządu, Dyrektor
Generalny FBSerwis SA
Marcin
Węgłowski
Członek Zarządu, Dyrektor
Pionu Ekonomiczno –
Finansowego

W 2021 roku w składzie Zarządu doszło do następujących zmian:

 • z dniem 19 maja 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Budimex SA złożył Prezes Dariusz Blocher,
 • w dniu 22 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA powołała p. Artura Popko, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Budimex SA, na funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, ze skutkiem od dnia 20 maja 2021 roku,
 • w dniu 23 września 2021 Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek Prezesa Zarządu powołała p. Artura Pielecha, na funkcję Członka Zarządu Budimex SA,
 • w dniu 9 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek p. Cezarego Mączki odwołała go z funkcji członka Zarządu Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej dzień 31 grudnia 2021 roku był ostatnim dniem pełnienia przez p. Cezarego Mączkę funkcji w Zarządzie Spółki.
Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku:

 • Marek Michałowski – Przewodniczący Rady
 • Juan Ignacio Gaston Najarro – Wiceprzewodniczący Rady
 • Igor Adam Chalupec – Sekretarz Rady
 • Dariusz Jacek Blocher – Członek Rady
 • Danuta Dąbrowska – Członek Rady
 • Janusz Dedo – Członek Rady
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez – Członek Rady
 • Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członek Rady
 • Artur Kucharski – Członek Rady
 • Mario Mostoles Nieto – Członek Rady

W 2021 roku w składzie Rady Nadzorczej doszło do następujących zmian:

 • z dniem 17 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Fernando Luis Pascual Larragoiti,
 • z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożyła p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
 • w dniu 20 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej dwóch nowych członków w osobach p. Dariusza Blochera oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao,
 • z dniem 22 września 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Javier Galindo Hernandez,
 • w dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady poprzez dokooptowanie do składu Rady p. Mario Mostoles Nieto.
Komitety Rady Nadzorczej

W 2021 roku w składzie Zarządu doszło do następujących zmian:

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:

 • Danuta Dąbrowska – przewodnicząca
 • Janusz Dedo – członek
 • Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek

W 2021 roku w składzie Komitetu Audytu doszło do następujących zmian:

 • z dniem 20 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska przestała pełnić funkcję członka Komitetu Audytu,
 • z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu złożył p. Javier Galindo Hernandez
 • w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Janusza Dedo oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.

W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności członków Rady w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II Z 4 Dział II Zarząd i Rada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Instrukcji Operacyjnej.

Nr IO-01-07-02, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upubliczniania, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:

 • Janusz Dedo – przewodniczący
 • Dariusz Blocher – członek
 • Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek

W 2021 roku w składzie Komitetu Inwestycyjnego zaszły następujące zmiany:

 • z dniem 12 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Fernando Luis Pascual Larragoiti przestał pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,
 • w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym,
 • z dniem 22 września 2021 roku w związku z rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Javier Galindo Hernandez przestał pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,
 • w dniu 23 września Rada Nadzorcza powołała p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:

 • Marek Michałowski – przewodniczący
 • Dariusz Blocher – członek
 • Igor Chalupec – członek
 • Mario Mostoles Nieto – członek

W 2021 roku w składzie Komitetu Wynagrodzeń zaszły następujące zmiany:

 • w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń,
 • z dniem 23 września 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komitecie Wynagrodzeń złożył p. Juan Ignacio Gaston Najarro,
 • w dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Mario Mostoles Nieto do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.