GRI:

Zarządzanie różnorodnością

Zagadnienia związane z różnorodnością zostały jednoznacznie uregulowane w dokumentach korporacyjnych, które odnoszą się do wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Budimex. Są to m.in. „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki” Grupy Ferrovial, właściciela Budimeksu. Zobowiązują one wszystkich pracowników Grupy m.in. do poszanowania podstawowych praw człowieka, sprzyjania równości, różnorodności oraz dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Drugim ogólnogrupowym dokumentem są „Zasady Ochrony Praw Człowieka”, dotyczące unikania dyskryminacji, promowania równych szans, a także dostrzegania wartości w różnorodności w miejscu pracy. Trzecim dokumentem jest „Kodeks Etyki”, wdrażający założenia wskazanych polityk i przeciwdziałający dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Budimex wdrożył „Politykę Różnorodności” odnoszącą się do równego traktowania ze względu m. in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, przekonania polityczne, formę, zakres oraz podstawę zatrudnienia, a także zobowiązał się do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia poszanowanie dla wszelkich form różnorodności. Postanowienia dokumentu obejmują również obszar rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, ochrony przed mobbingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem. Budimex przełamuje bariery związane ze stanem zdrowia pracowników, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością. W celu sprawnego zarządzania „Polityką” wprowadzony został tzw. monitoring antydyskryminacyjny oraz antymobbingowy, a także system narzędzi edukacyjnych, szkoleń i warsztatów. Corocznie rezultaty prowadzenia „Polityki” są raportowane do Zarządu.

Grupa Budimex jest też sygnatariuszem „Karty Różnorodności” – międzynarodowej inicjatywy stanowiącej dobrowolne zobowiązanie danej organizacji do równego traktowania wszystkich pracowników, zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy oraz podejmowania działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających różnorodności. Wyraża gotowość organizacji do angażowania wszystkich grup jej interesariuszy w działania na rzecz ochrony i propagowania różnorodności.

Istotnym wskaźnikiem w zakresie dbania o niedyskryminację ze względu na płeć jest wskaźnik Gender Pay Gap Ratio:

%2021
Grupa Budimex
Wyższa kadra zarządzająca45,1%
Menedżerowie i kierownicy24,6%
Pozostali pracownicy17%
Wszyscy pracownicy16,3%

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.