Zarządzanie konfliktem interesów

Jednym z istotnych obszarów w Grupie Budimex jest zarządzanie konfliktem interesów, które odbywa się poprzez stosowanie odpowiednich polityk. Zarządzanie konfliktem interesów stanowi także istotny temat w obszarze S (Social) Strategii CSR 2021-2023 Grupy Budimex.

Kwestie związane z zarządzaniem konfliktem interesów zostały uregulowane w Kodeksie Etyki Grupy Budimex. Ponadto w tym obszarze funkcjonują również Instrukcje Operacyjne regulujące:

  • zasady uczestnictwa w imprezach sponsorowanych i innych działaniach mających charakter konfliktu interesów,
  • wręczanie i otrzymywanie upominków,
  • zasady informowania o zatrudnianiu osób pozostających w stosunku powiązania z pracownikiem.

Zagadnienia dotyczące konfliktu interesów tworzą odrębny moduł w ramach prowadzonych w Grupie Budimex szkoleń Compliance. W celu skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z konfliktem interesów planowane są dalsze prace nad politykami i wytycznymi dla pracowników, których celem jest minimalizacja ryzyk wystąpienia negatywnych skutków konfliktu interesów.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.