Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

Od naszych podwykonawców oczekujemy respektowania norm prawnych i decyzji środowiskowych. Wymogi zostały zawarte w osobnym załączniku do umów („Wymagania w zakresie ochrony środowiska”). Każdy podwykonawca ma obowiązek reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe zgodnie z systemem i standardem postępowania Grupy.

Podwykonawcy uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym procedur obowiązujących w zakresie ochrony środowiska i z zasad postępowania w przypadku awarii. Ponadto ich sprzęt jest poddawany ocenie sprawności technicznej. Pracownicy nadzoru budów przechodzą specjalistyczne szkolenia z tematyki ochrony środowiska, a pozostali pracownicy biorą udział w cyklicznych szkoleniach z zarządzania BHP i ochrony środowiska na kontrakcie.

Za przestrzeganie przyjętych zasad ochrony środowiska odpowiada Zespół Ochrony Środowiska, który przeprowadza inspekcje i audyty na realizowanych kontraktach. W Budimex SA funkcjonuje dedykowany system do zbierania danych dotyczących incydentów środowiskowych, na podstawie którego z placów budów raportowane są informacje w tym zakresie. Zarządzanie incydentami i awariami środowiskowymi, stanowi część dokumentacji Zarządzania Środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wewnętrznie zostały opracowane standardy środowiskowe dotyczące prewencji oraz zapobiegania incydentom środowiskowym, tereny budów wyposażone są w zestawy środowiskowe zgodnie ze specyfiką danej inwestycji. W 2021 roku odnotowano 2 wycieki płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii podzespołów maszyn budowlanych. W 2021 roku nie stwierdzono żadnych szkód na środowisku powstałych w wyniku działalności Grupy Budimex, w związku z powyższym nie zostały nałożone żadne kary w zakresie szkód w środowisku naturalnym.

W 2021 roku Grupa Budimex prowadziła szereg akcji we współpracy z samorządami lokalnymi. Akcje te obejmowały nasadzenia, budowę zielonej infrastruktury przystankowej oraz edukację.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.