Prognozy dla drogowego rynku budowlanego są dobre. Niezależnie od sytuacji makroekonomicznej liczba i wartość inwestycji GDDKiA stale utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wydatki inwestycyjne GDDKiA

15,1

mld zł

Za proces przygotowania inwestycji budowy dróg szybkiego ruchu do etapu końcowego (robót drogowych i ich nadzoru) w Polsce jest odpowiedzialna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W 2021 roku kluczowym programem, który regulował kierunki rozwoju krajowej sieci drogowej był Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Limit wydatków Krajowego Funduszu Drogowego zwiększono w 2020 roku do poziomu 163,9 mld zł.

W 2021 roku GDDKiA oddała do użytku 425 km nowych dróg w porównaniu z 140 km oddanymi w 2020 roku. Wydatki inwestycyjne GDDKiA wyniosły 15,1 mld zł. Ponadto podpisała 46 umów na drogi o łącznej długości 555 km i wartości 16,8 mld zł, z tego: 35 umów to zadania z PBDK o łącznej długości 465 km i wartości ponad 15,3 mld zł oraz 11 to obwodnice z Programu Budowy 100 obwodnic długości 90,1 km i wartości blisko 1,5 mld zł. Pod koniec 2021 roku wartości portfela zamówień największych spółek wykonawczych w Polsce osiągnęły historycznie największe wielkości.

W 2021 roku spadła natomiast liczba przetargów ogłaszanych przez GDDKiA. Ogłoszono przetargi dla 27 odcinków o łącznej długości około 334 km i wartości ponad 15 mld zł (25 zadań z PBDK o łącznej długości 325,3 km oraz 2 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 9 km).  Dla porównania w 2020 roku ogłoszono 48 przetargów dla odcinków o łącznej długości 600 km. W 2021 roku, drugi rok z rzędu, odnotowano spadek wartości składanych przez wykonawców ofert w stosunku do budżetu inwestora średnio do 76% (wobec 82% w 2020 roku).

W sierpniu 2021 roku Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Program zakłada budowę m.in. 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu. Głównym celem programu jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S10, S11, S12, S16, S74 oraz przygranicznego odcinka A2. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie zostanie przeznaczona kwota około 292 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł. Najważniejsze inwestycje zaplanowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku to: poszerzenie autostrady A4 na długości 370 km pomiędzy Krzyżową i Tarnowem o oszacowanym koszcie 35,5 mld zł, budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy w ciągu A50 S50 o długości 260 km i wartości 35 mld zł oraz dobudowanie trzeciego pasa na autostradzie A2 pomiędzy Konotopą a Łodzią.

GDDKiA zaprezentowała sześć wariantów korytarzy dla planowanego odcinka drogi S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami o długości około 20 km. Koszt budowy w zależności od wariantu waha się od 4,6 do 6,5 mld zł. Jest to obecnie jedyny odcinek drogi S7 prowadzącej z Gdańska do Rabki Zdrój, dla którego nie rozpoczęły się nawet prace projektowe. W grudniu 2021 roku rozpoczęły się konsultacje GDDKiA z firmami wykonawczymi w zakresie opracowania kwestii utrzymania ruchu w trakcie planowanej dobudowy trzeciego pasa na 90 km odcinku autostrady A2 pomiędzy Konotopą i Łodzią. Na 2022 rok planowane jest uzyskanie finansowania inwestycji i ogłoszenie przetargu na budowę. Także w tym roku rozpocznie się analiza możliwości dobudowania trzeciego pasa do autostrady A1 na odcinku 34,8 km pomiędzy Włocławkiem i Toruniem. Szacowany koszt inwestycji to 490 mln zł.

W 2022 roku jest planowane ogłoszenie przetargów w zakresie rozbudowy dróg dla zadań o łącznej długości 475 km i wartości około 22,5 mld zł. Największymi zadaniami będą budowa drogi S12 o długości 61 km pomiędzy Piaskami i Dorohuskiem oraz drogi S17 o długości 45 km pomiędzy Piaskami i Hrebennem. Dodatkowo zaplanowano ukończenie remontów dróg o długości 323 km za szacowaną kwotę 400 mln zł. Obejmują one m.in. 33-kilometrowy odcinek autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny – granica województwa śląskiego i opolskiego oraz 12-kilometrowy odcinek drogi S86 Sosnowiec – Katowice.

W planach postępowania na nowe odcinki dróg, jak również przetargi obejmujące działania na istniejącej sieci dróg, obejmujące modernizacje, rozbudowy i działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu dogowego.

Program

Budowy 100 obwodnic na lata
2020-2030

4

zadania o łącznej długości 18,7 km

Program

Budowy Dróg Krajowych - zadania
z zapewnionym finansowaniem

13

zadań o łącznej długości 149,3 km

Program

Budowy Dróg Krajowych - zadania
oczekujące na zapewnienie
finansowania

10

zadań o łącznej długości 204,4 km

Poza programem

Budowy Dróg Krajowych
A2 poszerzenie Łódź Północ - Konotopa (ok. 88 km) - bez finansowania
S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka - II jezdnia (ok. 15 km) - z finansowaniem

2

zadania o łącznej długości 103 km

Źródło: GDDKiA

W ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego planuje się wybudowanie 400 km nowych dróg ekspresowych, w tym budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S50) oraz drogi S10 na odcinku Toruń – Naruszewo.

Zdając sobie sprawę ze skali wzrostu cen surowców i materiałów budowlanych, w lutym 2022 roku Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zmianę w systemie waloryzacji kontraktów drogowych i zwiększyło limit waloryzacji z 5% do 10%. Zwiększenie limitu będzie obowiązywać dla przetargów ogłaszanych w 2022 roku na zadaniach realizowanych w systemie Projektuj i buduj. Niezmieniony pozostał równy podział ryzyka pomiędzy inwestorów i wykonawców.

GDDKiA prowadzi intensywne prace w zakresie wdrożenia systemu certyfikacji wykonawców, który może zostać wprowadzony już w 2023 roku.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.