GRI:

Istotne zagadnienia
Na czym polega wpływSposoby zarządzania zagadnieniem
Zagadnienia z obszaru środowiskowego

Poziom emisji gazów cieplarnianych
Wpływ Grupy Budimex w tym obszarze polega na spalaniu paliw oraz zakupach energii elektrycznej i cieplnej oraz na działaniach wpływających na poziom emisji u innych organizacji działających w ramach łańcucha wartości Grupy np. u podwykonawców. Emisje gazów cieplarnianych są bezpośrednio związane z zagadnieniem zmian klimatycznych. Więcej o ryzykach płynących ze zmian klimatycznych przeczytasz w rozdziale Analiza ryzyk klimatycznych.Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu w ramach Strategii CSR 2021-2023. Na obniżenie poziomu emisji ma wpływ m.in. zakup energii ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzanie rozwiązań z zakresu bezemisyjnej mobilności.

Poziom zużycia wody
Woda jest w Grupie Budimex zużywana jako surowiec w procesach produkcyjnych oraz przy świadczeniu usług budowlanych.Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu w ramach Strategii CSR 2021-2023. Redukcja jest osiągana poprzez działania takie jak odzysk wody opadowej na kontraktach.
Zagadnienia z obszaru społecznego

Przeciwdziałanie dyskryminacji
Grupa Budimex prowadzi politykę zera tolerancji dla wszelkich przejawów dyskryminacji. Wpływ jest generowany przede wszystkim poprzez prewencję zdarzeń niepożądanych. Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu w ramach Strategii CSR 2021-2023. Grupa Budimex posiada polityki regulujące ramy postępowania w obszarze etyki i praw człowieka. Pracownicy są informowani o obowiązującym w Grupie systemie zarządzania etyką oraz o drogach dokonywania zgłoszeń wątpliwości i naruszeń.

Rozwój i edukacja
Wpływ w tym obszarze to przede wszystkim oferowane przez Grupę Budimex unikalne pogramy rozwojowe skierowane zarówno do obecnych pracowników, jak i do osób rozważających pracę w Grupie Budimex i do studentów kierunków budowlanych. Zagadnienie jest zarządzane poprzez oferowanie szerokiego zakresu programów edukacyjnych. W ramach realizacji celu Strategii CSR 2021-2023.

Równość i różnorodność pracowników
Wpływ w tym obszarze polega na tworzeniu środowiska pracy budującego kulturę różnorodności i równości. Obszar ten zarządzany jest poprzez wdrażanie Polityk w obszarze różnorodności oraz prowadzenie działań mających na celu m.in. wyrównanie nierówności płacowych.

BHP
Obszar BHP jest szczególnie istotny dla Grupy Budimex. Wpływ w tym obszarze jest bezpośrednio związany z zarządzaniem bezpieczeństwem na kontraktach. Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu w ramach Strategii CSR 2021-2023. Grupa Budimex posiada szczegółowe polityki określające ramy postępowania w obszarze BHP. Wskaźniki dla BHP sąmonitorowane i poddawane analizie. Na podstawie wniosków z analiz statystyk i wypadków wdrażane są działania prewencyjne i naprawcze.
Zagadnienia z obszaru zarządczego

Jakość świadczonych usług budowlanych
Wpływ jest generowany poprzez kontrolę jakości świadczonych usług.Zagadnienie jest monitorowane za pomocą dedykowanego wskaźnika jakości ramach Strategii CSR 2021-2023. Zarządzanie zagadnieniem obejmuje m.in. procesy kontroli jakości.

Innowacje
Potencjalny wpływ w ramach tego zagadnienia obejmuje wiele różnych aspektów ESG, które mogą być objęte działaniami w ramach projektów innowacyjnych.Zagadnienie zostało ujęte w celach Strategii CSR na lata 2021-2023. Działania w obszarze objętym zagadnieniem skupiają się na innowacyjnych projektach pilotażowych prowadzonych za pomocą zasobów własnych Grupy Budimex oraz przy udziale partnerów i startupów.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.