Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Budimex zarządzają aktywnościami wpływającymi na poziom emisji. Działania w tym zakresie są skupione w kluczowych obszarach wymienionych w Strategii CSR 2021-2023. W celu ciągłej redukcji śladu węglowego wdrażane są m.in. rozwiązania optymalizujące zużycie paliw i energii w procesach operacyjnych, efektywne energetycznie projekty budynków (obszar uwzględnia certyfikację LEED i BREAM) i wymiana floty na pojazdy o zmniejszanym lub zerowym poziomie emisji w transporcie. Energia wykorzystana w Budimex SA w 2021 roku pochodziła w 100% z certyfikowanych źródeł odnawialnych.

Obliczenia wielkości emisji zostały przygotowane zgodnie ze standardami: The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition oraz GHG Protocol Scope 2 Guidance. Gazy cieplarniane zidentyfikowane i uwzględnione w obliczeniach to CO2, CH4 oraz N2O, które zostały wyrażone jako ekwiwalent CO2. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2. Źródłami wskaźników emisji były w zdecydowanej większości publikacje KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), Urzędu Regulacji Energetyki oraz wskaźniki publikowane przed sprzedawców energii elektrycznej. Wielkość emisji z wytwarzania zużywanej energii elektrycznej obliczono wg metody market-based, gdzie dla energii elektrycznej (dla której znany był sprzedawca), zastosowano dostarczone przez niego wskaźniki emisji, a dla energii z OZE potwierdzonej Gwarancjami Pochodzenia przyjęto wskaźnik 0 kg CO2e/kWh.

Grupa Budimex
Jednostka20202021zmiana r/r
Scope 1 Mg CO2e89 027,168 361-23,2%
Scope 2 market-basedMg CO2e20 856,516 030,1-23,1%
-Scope 2 location-basedMg CO2e25 67025 532,1-0,5%
Emisje total market-basedMg CO2e109 883,684 391,1-23,2%

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.