GRI:

Istotne ryzyka

Nadrzędnym dokumentem regulującym obszar identyfikacji ryzyk w Grupie Budimex jest Polityka w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem w Grupie Budimex. Jest ona wspierana szeregiem instrukcji i procedur regulujących poszczególne aspekty powiązane z procesem identyfikacji ryzyka. System identyfikacji ryzyk w Grupie Budimex składa się z przeglądu rocznego, półrocznego, przeglądów kwartalnych oraz miesięcznych.

W przeglądzie ryzyk za rok 2021 zidentyfikowano następujące istotne ryzyka:

RyzykoOpis ryzykaZarządzanie ryzykiem

Ograniczenie inwestycji na rynku polskim
Ryzyko wynika z możliwego przesunięcia w czasie lub ograniczenia środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i kolejowych.Ekspansja na nowe rynki zagraniczne. Dywersyfikacja działalności, wejście w nowe obszary działalności, w tym w rynek odnawialnych źródeł energii.

Wystąpienie wypadku śmiertelnego i poważnego
Ryzyko wynika z braku wystarczającej świadomości zagrożeń. W Grupie Budimex funkcjonuje Action Plan dot. prewencji wystąpienia wypadków. Określa on ramy dla działań mających na celu odpowiednie szerzenie wiedzy na temat BHP i wdrażanie najlepszych praktyk w tym obszarze.

Ekspansja na nowe rynki zagraniczne
Trudności w pozyskaniu kontraktów na rynkach zagranicznych. Trudności w pozyskaniu pracowników i lokalnych podwykonawców.Poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych. Współpraca z lokalnymi agencjami rekrutacyjnymi.

Zmiany klimatu i szkody środowiskowe
Ryzyko jest związane z globalnym zjawiskiem zmian klimatycznych oraz wpływem działalności Grupy Budimex na środowisko.W roku 2021 sporządzono analizę ryzyk klimatycznych. Ujęto w niej szczegółowo kontekst ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi i ich wpływ na Grupę Budimex oraz wpływ Grupy Budimex na zmiany klimatyczne.

Cyberzagrożenia
Ryzyko wynika z szeregu czynników obejmujących aspekt edukacji pracowników, bezpieczeństwa infrastruktury IT i globalnego nasilenia ataków hakerskich.Realizowana jest Strategia Cyberbezpieczeństwa.

Utrata ciągłości działania
Ryzyko niedostępności kluczowego personelu oraz infrastruktury.Przeglądy i aktualizacje planów i instrukcji zapewniających ciągłość działania.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.