System zgłaszania naruszeń

Wszyscy pracownicy Grupy Budimex mają dostęp do informacji oraz narzędzi umożliwiających im zgłaszanie zauważonych naruszeń i nieprawidłowości. Są to:

telefon alarmowy compliance (+48 789 404 104),
adresy mailowe: compliance@budimex.pl i etyka@budimex.pl,
platforma elektroniczna pozwalająca na dokonanie anonimowego zgłoszenia,
możliwość osobistego zgłoszenia Koordynatorowi ds. Zgodności albo jego Zastępcy.

Zdarzają się zgłoszenia np. w formie listów wysłanych bezpośrednio do Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu Budimex SA. W takim przypadku są one przekazywane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich rozpatrzenie.

Jeśli osoba zgłaszająca wyrazi taką wolę, pozostaje anonimowa, otrzymuje również zapewnienie, że w związku ze zgłoszeniem nie grożą jej żadne konsekwencje służbowe. Koordynator ds. Zgodności we współpracy z Komitetem Zgodności i/lub Biurem Kontroli Wewnętrznej szczegółowo analizuje każde zgłoszenie z zachowaniem standardów poufności. Każdy przypadek naruszenia jest pisemnie odnotowywany, zawiera również rekomendacje lub wytyczne do podjęcia dalszych działań przez komórkę organizacyjną, której dotyczy zgłoszenie. Koordynator ds. Zgodności jest zobowiązany do cyklicznego przekazywania raportów z zawiadomień do Zarządu i Rady Nadzorczej z podaniem informacji, jakie działania zostały podjęte w celu wyjaśnienia danego zgłoszenia (nie rzadziej niż za okres trzech miesięcy). Dodatkowo Komitet Audytu Rady Nadzorczej ma prawo w każdej chwili zażądać raportu za dany okres.

Za pomocą istniejących mechanizmów w 2021 roku nie odnotowano zgłoszeń w obszarze korupcji. Lista zgłoszeń naruszeń „Kodeksu Etyki” / „Polityki Compliance” w 2021 roku:

  • zagadnienia związane z konfliktem interesów,
  • niewłaściwe relacje pracownik – przełożony,
  • kwestie interpretacji regulacji wewnętrznych w Grupie Budimex.

W następstwie zgłoszonych kwestii podjęte zostały odpowiednie działania. W dwóch przypadkach doszło do zakończenia stosunku pracy z pracownikami, w jednym pracownik został pouczony, w innych przekazane zostały zgłaszającym odpowiednie informacje. Ponadto, w grudniu 2021 roku prowadzone były szkolenia Compliance, które były kontynuowane jeszcze w styczniu 2022 roku.

W 2021 roku nie doszło do przypadków niezgodności z prawem, w wyniku których na Grupę Budimex zostałyby nałożone kary finansowe.

W 2021 roku nie doszło do przypadków naruszeń zasad uczciwej konkurencji.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.