Najważniejsze kontrakty

Z udziałem Budimeksu, od momentu jego założenia w 1968 roku, powstało lub zostało zmodernizowanych tysiące kilometrów dróg lokalnych, krajowych, ekspresowych oraz autostrad. Spółka przyczynia się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a jej wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju to także tysiące wybudowanych mieszkań, obiektów przemysłowych i kubaturowych, w tym infrastruktury technicznej. Budimex wykonuje wszystkie powierzone mu projekty z najwyższą starannością, a dzięki unikalnemu know-how i wciąż rozbudowywanym kompetencjom proces ich realizacji jest coraz krótszy i mniej obciążający dla otoczenia.

Budownictwo infrastrukturalne

S19 Kamień – Podgórze

Wartość
kontraktu

336

mln zł netto

W 2021 roku Budimex oddał do eksploatacji ponad 10-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwujezdniową drogę ekspresową z pasami awaryjnymi, drogi dojazdowe łączące ją z dotychczasową siecią dróg, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni, siedem wiaduktów, pięć mostów oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.

Budownictwo infrastrukturalne

S3 Brzozowo – Miękowo
oraz Miękowo – Rzęśnica

Wartość
kontraktu

396

mln zł netto

W 2021 roku Budimex ukończył budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S3: Brzozowo – Miękowo o długości 22,14 km oraz Miękowo – Rzęśnica o długości 4 km, w województwie zachodniopomorskim. S3 to jedna z kluczowych dla transportu całego województwa trasa w Zachodniopomorskiem.

Budownictwo infrastrukturalne

S61 Stawiski – Szczuczyn

Wartość
kontraktu

303

mln zł netto

Kontrakt na budowę drogi ekspresowej S61, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna został zrealizowany w formule „Projektuj i Buduj”, jego wartość wyniosła ok. 300 mln zł netto. Odcinek będący przedmiotem projektu wybudowano jako część trasy Via Baltica. Budowa drogi ekspresowej S61 usprawniła funkcjonowanie dróg krajowych i wojewódzkich, odseparowała od obszarów zabudowanych ruch ciężki oraz ograniczyła negatywny wpływy gazów spalinowych na środowisko.

Budownictwo infrastrukturalne

Wiadukt Biskupia Górka

Wartość
kontraktu

147

mln zł netto

W ramach projektu powstaje całkowicie nowy układ drogowy w ciągu głównej arterii Trójmiasta – ul. Trakt Św. Wojciecha. Inwestycja objęła również budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride.

Budownictwo infrastrukturalne

Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

Wartość
kontraktu

588

mln zł netto

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź SA i największym tego typu obiektem w Europie. Nowoczesne technologie budowy realizowane przez Budimex zapewnią efektywne użytkowanie obiektu i rozwój KGHM w zagłębiu miedziowym. Przy rozbudowie obiektu zrealizowano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji i uszczelniania zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym jak i środowiskowym. Wartość kontraktu głównego wyniosła 588 mln złotych. „Żelazny Most” jest neutralny środowiskowo i całkowicie zabezpiecza otoczenie naturalne przed wodą gromadzącą się w zbiorniku.

Budownictwo infrastrukturalne

Droga Krajowa nr 12 w Chełmie

Wartość
kontraktu

101

mln zł netto

Kontrakt zrealizowany w trybie „projektuj i buduj” dotyczył przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm o długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym 5,5 km dróg lokalnych/serwisowych. Prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę kilku ulic, mostu na rzece Uherka oraz wiaduktu nad dawną bocznicą kolejową w ciągu Al. Przyjaźni. Powstał także nowy wiadukt nad torami kolejowymi oraz przystanki autobusowe. Zamontowano ekrany akustyczne, wybudowano również ponad 8 km ścieżek rowerowych.

Budownictwo infrastrukturalne

A1 Tuszyn-Piotrków Trybunalski

Wartość
kontraktu

389

mln zł netto

W ramach inwestycji o wartości prawie 389 mln zł konsorcjum Budimex i Strabag zrealizowało ważny odcinek autostrady A1 o długości ok. 16 km. Odcinek powstał w śladzie obecnie istniejącej drogi. Nowością jest betonowa nawierzchnia. Po przeprowadzeniu prac kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku o dwóch jezdniach oraz pas awaryjny. Dodatkowo z węzła „Piotrków Trybunalski Zachód” wykonano zjazd z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy w kierunku Łodzi. Autostrada stanowi część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz projektu „Autostrada Gdańsk – Brno / Bratysława – Wiedeń”.

Budownictwo kolejowe

Modernizacja LK7 Warszawa-Lublin

Wartość
kontraktu

1,5

mld zł netto

Modernizacja LK7 łączącej Warszawę z Lublinem dla PKP PLK SA to największa inwestycja kolejowa z Krajowego Programu Kolejowego na lata 2015-2020 o wartości 1,5 mld złotych. Prace zostały zrealizowane w ramach konsorcjum Mostostalu Kraków SA (lider), PKP Energetyki SA oraz Schweerbau GmbH. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę 120 km torów oraz budowę – na stacji Dęblin – największego na tej realizacji mostu kolejowego stalowego, trzyprzęsłowego o długości 159,6 m.

Budownictwo ogólne

Młyny Rothera w Bydgoszczy

Wartość
kontraktu

77,6

mln zł netto

W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera. Przedmiotem umowy z Miastem Bydgoszcz było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego oraz Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego. Powierzchnia użytkowa inwestycji wyniosła 12 844,84 m2. Młyny Rothera w Bydgoszczy otrzymały nagrodę w konkursie Arcydzieło Sztuki Budowlanej 2021 w kategorii obiekty zrewitalizowane.

Budownictwo ogólne

Centrum Badawczo–Rozwojowe PKN Orlen w Płocku

Wartość
kontraktu

167

mln zł netto

W 2021 Budimex zakończył prace i przekazał inwestorowi PKN ORLEN, Centrum Badawczo–Rozwojowe. Wartość kontraktu to ok. 167 mln zł netto. Inwestycję realizowano w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction). Zadaniem Budimeksu poza projektem było również zbudowanie, a także wyposażenie budynków Centrum „pod klucz” wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu, m.in. aparatury pomiarowej i laboratoryjnej. Zadaniem CBR w Płocku będą działania na rzecz rozwoju przemysłu rafineryjno–petrochemicznego, wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz prowadzenia prac nad nowymi technologiami i produktami.

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Zakończenie budowy elektrociepłowni w Wilnie

Wartość
kontraktu

178

mln EUR netto

W 2021 roku elektrociepłownia w Wilnie uzyskała pozwolenie na użytkowanie, które było ostatnim krokiem do zakończenia realizacji projektu przez konsorcjum Budimex SA i Steinmüller Babcock Environment GmbH o wartości 178 mln euro. Zakład został wyposażony w kocioł opalany odpadami (miejskimi i RDF) zasilający turbinę o mocy 18,8 MWe. Zgodnie z umową, powstał kompletny zakład wytwarzający energię ze spalania odpadów, włącznie z wyposażeniem pomocniczym i wyspą turbinową wraz z wyprowadzeniem mocy w zakładzie opalanym biomasą.

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Elektrownia Turów

Wartość
kontraktu

3,6

mld zł netto

W ramach konsorcjum z Mitsubishi Power Europe GmbH i Tecnicas Reunidas SA Budimex zbudował w elektrowni wydzielony blok energetyczny o mocy 450 MW. W ramach kontraktu blok został wyposażony we wszystkie niezbędne do jego pracy systemy technologiczne. Prace obejmowały przygotowanie terenu budowy, dostarczenie elementów bloku, ich montaż oraz rozruch. Wartość projektu wyniosła 3,646 mld zł netto.

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Odbiór Eksploatacyjny gazociągu relacji Strachocina – Granica RP

Wartość
kontraktu

521

mln zł netto

Firma Budimex w konsorcjum ze spółką Mostostal Kraków SA zrealizowała na terenie województwa podkarpackiego budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia, który jest istotnym elementem międzysystemowego połączenia Polska – Słowacja. W sierpniu 2021 roku gazociąg został technicznie połączony „złotą spoiną” z gazociągiem po stronie słowackiej. W trakcie realizacji zostały wykorzystane technologie bezwykopowe takie jak: HDD (horyzontalne przewierty sterowane) czy mikrotuneling. Wartość
kontraktu wyniosła 521,48 mln zł netto.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.