GRI:

Szanowni Państwo

Przekazuję Państwu zintegrowany raport roczny Grupy Budimex za 2021 rok.

Ubiegły rok obfitował w wydarzenia wpływające na kształt zarówno biznesu w branży budowlanej, jak i całości funkcjonowania rynku oraz życie społeczne w Polsce. Na kształtowanie się kierunków działań w zakresie zrównoważonego rozwoju wpływ miało kilka istotnych czynników. W raportowanym roku w grupie Budimex doszło do istotnych zmian. W dniu 24 maja 2021 r. została podpisana umowa sprzedaży przez Budimex SA wszystkich udziałów w Budimex Nieruchomości sp. z o.o. Wierzymy, że koncentrując nasze zasoby i doświadczenie na kluczowych obszarach działalności będziemy mogli kontynuować rozwój strategiczny przy zachowaniu zasad należytej staranności we wszystkich obszarach ESG.

Dostrzegamy potrzebę zintensyfikowania działań biznesu w celu powstrzymania narastających negatywnych efektów zmian klimatycznych, dlatego Grupa Budimex w celu wzmocnienia strategicznego planowanie w obszarze E (Environment) przeprowadziła Analizę Ryzyk Klimatycznych, której wyniki publikujemy w niniejszym raporcie w rozdziale 7.2 Zmiany klimatyczne i długofalowe perspektywy dla biznesu Grupy. Pracowaliśmy również nad tym, by spełnić wymogi pierwszego cyklu raportowania zgodności z Taksonomią UE, a informacje o efektach naszych pracach znajdują się w niniejszym raporcie w rozdziale 6. Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej. W wyniku prowadzonych przez nas działań emisje GHG w Scope 1+2 market-based spadły na przestrzeni ubiegłego roku o 23,1% dla całej Grupy Budimex.

2021 rok był okresem intensywnego rozwoju Grupy Budimex i przygotowania do ekspansji geograficznej zgodnie z wewnętrznymi założeniami. W ramach zaplanowanych działań na rynkach niemieckim, czeskim i słowackim utworzyliśmy spółki celowe. Na rynku niemieckim podpisaliśmy pierwsze zlecenie. Kolejnym krokiem milowym będzie wygranie kontraktu na rynku czeskim i słowackim, gdzie naszym celem są przede wszystkim projekty drogowe oraz hydrotechniczne.

Zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju Grupy Budimex konsekwentnie pracujemy nad projektami farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, zarówno na lądzie jak i na morzu. 22 lutego 2022 roku sfinalizowaliśmy transakcję zakupu spółki realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy do 7 MW. To dla nas pierwszy, bardzo ważny krok, który oznacza wejście Budimex w segment wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy. Nowy projekt w portfelu Budimex przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych z szacunkową roczną produkcją w wysokości przekraczającej 25 GWh. Planujemy dalsze inwestycje w OZE przy jednoczesnym wyjściu na wybrane rynki zagraniczne, zgodnie z kierunkami rozwoju przyjętymi przez Grupę Budimex.

Grupa Budimex inwestuje również w innowacyjne rozwiązania w tym zielone technologie tj. mające na celu zmniejszenie śladu węglowego. Planujemy, aby do 2030 roku cała energia, jaką zużywamy, pozyskiwana była z zielonych źródeł. Analizujemy także inwestycje w młode spółki technologiczne działające proekologiczni. W ramach konkursu Budimex Startup Challenge wybraliśmy 5 firm i zobowiązaliśmy się do współpracy z nimi.

Z początkiem 2022 roku Grupa Budimex rozpoczęła budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej. Z uwagi na swoją specyfikę, inwestycja skłoniła różne środowiska do dyskusji i rozważań dotyczących zagrożeń dla bioróżnorodności. Temat działań budowy zapory na granicy jest adresowany w bieżącej komunikacji z interesariuszami. Skrót najważniejszych informacji o budowie zapory znajduje się w rozdziale 7.7 Wpływ na otoczenie lokalne i bioróżnorodność.

Niezmiernie istotnym obszarem jest dla Grupy Budimex zarządzanie bezpieczeństwem na prowadzonych kontraktach. Jak co roku zorganizowaliśmy „Tydzień Bezpieczeństwa”, podczas którego nasi pracownicy otrzymują praktyczną wiedzę z zakresu BHP. W grupie Budimex funkcjonuje proces zapewniający dogłębną analizę każdego incydentu z zakresu bezpieczeństwa. W wyniku prowadzonych w 2021 roku analiz systematycznie ulepszaliśmy i rozwijaliśmy nasze systemy – zarówno poprzez nadprogramowe szkolenia, jak i poszerzanie istniejących procedur.

W 2021 roku doświadczyliśmy dalszego rozwoju pandemii COVID-19 i jej następstw. Grupa Budimex już od 2020 roku wprowadziła zestaw procedur i działań zapewniających bezpieczeństwo naszym pracownikom. Prowadziliśmy program „Stay strong” wspierając pracowników w dbaniu o ich dobrostan psychiczny i fizyczny. Dopasowujemy formy komunikacji z naszymi interesariuszami do aktualnych zaleceń oraz ograniczeń związanych z pandemią. Pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych efektami pandemii COVID-19, i rosnącymi cenami kluczowych materiałów zachowaliśmy ciągłość operacyjną na kontraktach Grupy Budimex oraz zrealizowaliśmy plany strategicznych w obszarach rozwoju i ESG.

W minionym roku duży nacisk położyliśmy na przygotowanie do spełnienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 w zakresie różnorodności. Grupa Budimex to organizacja otwarta i stanowczo przeciwdziałająca wszelkim przejawom dyskryminacji. Podstawą działania w obszarze różnorodności było wdrożenie w 2021 roku Polityk Różnorodności, odnoszących się zarówno do wszystkich osób zatrudnionych Grupie Budimex, jak i najwyższych struktur zarządczych Grupy.

Jako lider sektora budowlanego w Polsce Budimex oferuje unikalne szanse na rozwój zarówno dla potencjalnych jak i obecnych pracowników. W 2021 roku kontynuowaliśmy naszą ofertę rozwojową w ramach programów takich jak „Akademia Młodego Inżyniera” oraz „Akademia Kierownika Kontraktu”.

Pomimo wymagającego otoczenia dotrzymujemy zobowiązań kontraktowych i realizujemy powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając przy tym o jakość oraz zachowanie najwyższych standardów środowiskowych i społecznych. W 2021 roku nasze starania zostały docenione licznymi nagrodami, w tym w konkursie Diamenty Sustainable Economy w kategorii Lider Zrównoważonego Budownictwa. Zdobyliśmy także aż pięć nagród Budowa Roku 2020, najwięcej wśród wszystkich generalnych wykonawców. Nasza budowa nowego bloku w elektrowni Turowie została uznana przez Państwową Inspekcję Pracy za najbezpieczniejszy plac budowy w 2021 r.

Jesteśmy dumni z osiąganych przez nas coraz lepszych wyników. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, także kluczowym interesariuszom i inwestorom oraz inwestorom za wkład w zrównoważony rozwój Grupy Budimex.

Prezes Zarządu Budimex SA
Artur Popko

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.