Pomimo aktualnie występującego zastoju, długoterminowe perspektywy dla budownictwa kolejowego w Polsce są pomyślne.

Planowane na 2022 r. wydatki KPK wynoszą

15 360

mln zł

Spółką odpowiadającą za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych, liczącą obecnie 19 tys. km, jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozwój branży budownictwa kolejowego w Polsce jest możliwy głównie dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu (KPK) o wartości 77 mld zł, który obejmuje inwestycje na liniach kolejowych dofinansowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Został on przygotowany na okres od 2016 do 2023 roku, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. KPK określa wielkość i źródła finansowania, w tym środki z UE oraz środki krajowe.

Według PKP PLK, na koniec 2021 roku zaawansowanie KPK w ujęciu wartości inwestycji zakończonych i będących w trakcie realizacji wynosiło łącznie 92,8%. Zakończono inwestycje o wartości 20,4 mld zł. W realizacji, na różnych poziomach zaawansowania, były inwestycje o wartości 50,8 mld zł. Inwestycje kolejowe są realizowane średnio w ciągu 2-3 lat, oznacza to, że wykonawcy mają zapewniony front robót do połowy 2023 roku.

Wartość portfela zamówień wykonawców wyspecjalizowanych w inwestycjach kolejowych systematycznie spada. W 2021 roku nastąpił przestój w ogłaszaniu nowych przetargów – według PKP PLK – na etapie przetargów były inwestycje o wartości 2,5 mld zł. Część spółek działających w sektorze budownictwa kolejowego zaczyna odczuwać problemy z brakiem płynności finansowej, które wynikają z niedoboru nowych zleceń.

Krótkoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce jest stosunkowo niepewna z uwagi na ryzyko nieotrzymania przez Polskę środków unijnych w ramach krajowego Planu Odbudowy, który ma stanowić ważne źródło finansowania inwestycji w infrastrukturę kolejową. Ponadto, pomimo że w 2021 roku rozpoczęła się nowa unijna perspektywa finansowa, jej kluczowe programy operacyjne nie zostały wciąż zatwierdzone.

Według PKP PLK, spółka jest przygotowana do ogłoszenia nowych przetargów w przypadku zatwierdzenia planów finansowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy UE. Gotowe są dokumentacje dla planowanych inwestycji. W 2022 roku PKP PLK planują wszcząć postępowania na kwotę szacunkową około 11-12 mld zł.

W listopadzie 2021 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o aktualizacji KPK. Planowane na 2022 rok wydatki KPK wynoszą 15 360 mln zł (wobec 11 288 mln zł w 2021 roku).

W styczniu 2022 roku PKP PLK ogłosiły postępowania przetargowe na pięć inwestycji o łącznej wartości około 5,9 mld zł. Ogłoszone przetargi to przebudowy: odcinka Będzin – Katowice Szopienice (wartość około 0,8 mld zł), odcinka Tychy – Most Wisła (kierunek Czechowice-Dziedzice, 1 mld zł), odcinka Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa z Czechami (1,9 mld zł), kolejowej obwodnicy Poznania (1,6 mld zł) i stacji Słupsk (0,6 mld zł). Dla czterech z pięciu inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Łącząc Europę CEF 2. Według PKP PLK, umowy z wykonawcami zostaną podpisane jesienią 2022 roku. Kolejne duże przetargi ogłoszono w lutym 2022 roku. Do ostatniego etapu selekcji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Programu Kolej Plus zakwalifikowano 47 wniosków o szacowanej wartości 18 mld zł. Całkowita wartość programu wynosi 6,6 mld zł, choć Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zwiększenie jego budżetu. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w 2028 roku.

Ponadto PKP S.A. prowadzi Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, obejmujący 189 inwestycji dworcowych na łączną kwotę 1,6 mld zł. W 2021 roku oddano do użytku 21 dworców kolejowych (w sumie oddano 44 dworce). Jeżeli chodzi o pozostałe zaplanowane w ramach tego programu inwestycje to: 53% inwestycji znajduje się na etapie budowlanym, 30% na projektowym oraz 17% na etapie przygotowania.

Długoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce jest natomiast korzystna biorąc pod uwagę możliwości współfinansowania inwestycji w ramach FEnIKS i programu CEF oraz plany budowy linii kolejowych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

W ramach Programu CPK ma być wybudowane w sumie 1789 km linii kolejowych. Spółka CPK ogłosiła postępowanie na tzw. Inżyniera Kontraktu. Dotyczy ono usług związanych z budową kolejowych „szprych” w całej Polsce. Szacowana wartość umowy ramowej wynosi 2,5 mld zł i ma obowiązywać przez okres ośmiu lat. Podpisała także umowę na studium wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości od węzła CPK – czyli Lotniska Solidarność – przez Płock do Włocławka. Ten ponad 120-kilometrowy odcinek to element tzw. CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej w stronę Kujaw i Trójmiasta.

Inwestycje kolejowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym

0 km

zrealizowane

0 km

w trakcie robót budowlanych

1 798 km

w trakcie prac przygotowawczych

0 km

planowane

Źródło: www.cpk.pl

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.