Indeks GRI

GRI:

Numer wskaźnika Tytuł wskaźnika Komentarz/miejsce w raporcie
Ujawnienia profilowe
Wskaźniki podstawowe
GRI 2-1 Dane organizacji
GRI 2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji
GRI 2-3 Cykl raportowania i dane kontaktowe
GRI 2-4 Korekty informacji
GRI 2-5 Weryfikacja zewnętrzna
GRI 2-6* Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
GRI 2-7* Pracownicy
GRI 2-9* Struktura zarządcza
GRI 2-10 Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-11 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-12 Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem
GRI 2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem
GRI 2-14 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju
GRI 2-15 Konflikt interesów
GRI 2-16 Komunikacja kwestii krytycznych
GRI 2-17 Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-18 Ocena działań najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-25 Procesy niwelowania negatywnego wpływu
GRI 2-26* Mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwośc
GRI 2-27 Zgodność z prawem i regulacjami
GRI 2-28* Członkostwo w organizacjach
GRI 2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy
Podejście zarządcze
GRI 3-1 Proces określania istotnych zagadnień
GRI 3-2 Lista istotnych zagadnień
GRI 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami
GRI 201-1 Bezpośrednia wytworzona i dystrybuowana wartość ekonomiczna
GRI 202-1 Stosunek najniższego wynagrodzenia w organizacji do minimalnej płacy lokalnej według płci
GRI 205-1 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją.
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych.
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
GRI 206-1 Kroki prawne podjęte wobec naruszenia zasad wolnej konkurencji
GRI 301-1 Zużycie surowców według objętości i masy
GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji
GRI 302-3 Intensywność energetyczna
GRI 302-4 Redukcja w zużyciu energii
Woda i ścieki
GRI 303-3 Pobór wody
GRI 303-5 Zużycie wody
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1). Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych.
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2). Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych.
GRI 305-4 Intensywność emisji
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami
GRI 306-3 Wytworzone odpady. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych.
GRI 306-5 Odpady przeznaczone do utylizacji
GRI 401-1 Nowi pracownicy i liczba odejść. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych.
GRI 401-2 Benefity dla pracowników pełnoetatowych nie dotyczące osób świadczących pracę na innych zasadach
GRI 401-3 Urlopy macierzyńskie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-1 System zarządzania obszarem BHP
GRI 403-2 Proces identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz postępowania w przypadku wystąpienia incydentów
GRI 403-3 Medycyna pracy
GRI 403-4 Zaangażowanie, konsultacje oraz komunikacja pracownikami w zakresie BHP
GRI 403-5 Szkolenia pracownicze w zakresie BHP
GRI 403-6 Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływów z obszaru BHP bezpośrednio związanych z charakterem działalności
GRI 403-8 Osoby świadczące pracę objęte polityką BHP organizacji
GRI 403-9* Wypadki w miejscu pracy
GRI 403-10 Choroby zawodowe
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych.
GRI 404-2 Programy wspierające rozwój i doskonalenie umiejętności pracownika
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny skuteczności i rozwoju karierowego
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
GRI 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze
GRI 411-1 Incydenty dotyczące naruszeń praw ludności rdzennej
GRI 413-1 Działania angażujące społeczność lokalną; metodologia badania wpływu; programy rozwojowe
GRI 413-2 Operacje obciążone znaczącym potencjalnym i faktycznym ryzykiem negatywnego wpływu na społeczności lokalne
Informacje o raporcie
GRI 102-55 Indeks treści GRI
*oznacza wskaźnik weryfikowany

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.