GRI:

Informacja na temat raportowania

Niniejszy Raport Zintegrowany za rok 2021 jest czwartym tego typu raportem Spółki. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie opracowanego wewnętrznie modelu raportowania opartego o wieloletnie doświadczenie Spółki w zakresie raportowania skonsolidowanego informacji o działalności, informacji niefinansowych oraz finansowych z wykorzystaniem wytycznych IIRC (International Integrated Reporting Council). Grupa Budimex raportuje informacje niefinansowe w oparciu o wskaźniki GRI Standards w wersji zaktualizowanej w listopadzie 2021 roku.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021 obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Budimex zgodnie ze strukturą organizacji w 2021 roku.

Istotne tematy poruszane na przestrzeni niniejszego raportu zostały zidentyfikowane w toku prac nad Strategią CSR 2021-2023.

Informacje niefinansowe Grupy Budimex za rok 2021 nie zostały poddane weryfikacji zewnętrznej. Prezentowane w raporcie dane liczbowe pochodzą z wewnętrznych systemów Budimex SA i spółek zależnych. Za rok bazowy wybranych danych liczbowych, ze względu na zmiany w metodzie konsolidacji, uznano rok 2021. Dane niefinansowe dotyczące Grupy pochodzą ze spółek: Budimex SA, Mostostal Kraków SA oraz FBSerwis SA. Dane liczbowe zostały poddane walidacji z udziałem wewnętrznych ekspertów.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.