Przepływy pieniężne

W dniu 31 grudnia 2020 roku Grupa Budimex posiadała środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 2 384 398 tys. zł, które dla celów sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały pomniejszone o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 302 900 tys. zł. W ciągu 2021 roku Grupa zanotowała dodatnie przepływy pieniężne netto na poziomie 604 109 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała środki pieniężne w wysokości 2 715 795 tys. zł, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 30 910 tys. zł.

Wzrost wartości środków pieniężnych wynikał z:

  • Dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 765 445 tys. zł.
  • Dodatnich przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w kwocie 827 043 tys. zł, co było głównie rezultatem sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
  • Ujemnych przepływów pieniężnych z działalności finansowej w wysokości 988 379 tys. zł, na co złożyła się przede wszystkim wypłata dywidendy oraz spłata zobowiązań leasingowych i kredytowych.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.