Budimex dla społeczeństwa

Grupa Budimex aktywnie angażuje się w działalność sponsoringową i charytatywną. Dokumentem, który reguluje ten obszar działalności jest „Instrukcja zatwierdzania projektów sponsoringowych, patronatów i darowizn”.

Na przestrzeni 2021 roku Grupa Budimex prowadziła aktywność w ramach szeregu programów i działań sponsoringowych oraz charytatywnych. W 2021 roku kontynuowaliśmy realizację projektów o tematyce społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, poprzez wsparcie następujących inicjatyw:

Programu stypendialnego „Odkrywcy Diamentów”,
którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.

Wsparcie ochotniczych straży pożarnych
w regionach: lubelskim, podlaskim, łódzkim.

Fundacji Demos, która pomaga młodym ludziom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja ta tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz programy stypendialne.

Wsparcie Fundacji Kromka Chleba:
finansowanie części budowy pierwszego hospicjum w Tarnowie w woj. małopolskim.

Wsparcie edukacji w regionach walczących z ubóstwem:
zakup wyposażenia szkolnego, wsparcie letniego wypoczynku, organizacja turniejów edukacyjnych w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:
licytacja złotego serca.

Suma wszystkich zrealizowanych darowizn w roku 2021 to: 1 mln 360 tys. 740 zł, liczba darowizn: 45. Dodatkowo zrealizowano 31 darowizn socjalnych dla pracowników na kwotę 212 tys. zł.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.