Umowy o współpracy

Umowy o współpracy i kooperacji obowiązujące w roku 2012

Umowy o współpracy i kooperacji zawarte w roku 2012:

  Dostawca Przedmiot umowy Roczna wartość
(w tys. zł brutto)
Data zawarcia
1 Lotos Asfalt Sp. z o.o. Asfalty drogowe 210 089 12.03.2012
2 Orlen Asfalt Sp. z o.o. Asfalty drogowe 101 618 1.03.2012
3 Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA Kruszywa 25 052 1.10.2012
4 Konsorcjum Stali SA Stal i zbrojenia do betonu 24 961 1.03.2012
5 Grupa Ożarów SA Cement 9 686 8.10.2012
6 Amitech Poland Sp. z o.o. Rury, studnie z żywic 3 616 16.05.2012
7 Bims Plus FHH Sp. z o.o. Warszawa sp.k. Materiały do sieci i instalacji sanit. 1 315 8.04.2012
8 3W Dystrybucja Budowlana SA Materiały ogólnobudowlane 1 176 4.09.2012

Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.

Umowy o współpracy i kooperacji zawarte przed rokiem 2012 i obowiązujące w roku 2012:

  Dostawca Przedmiot umowy Roczna wartość
(w tys. zł brutto)
Data zawarcia
1 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kruszywa, beton 71 055 1.06.2010
2 ArcelorMittal Distribution Sp. z o.o. Stali i zbrojenia do betonu 46 906 4.05.2011
3 Cemex Polska Sp. z o.o. Kruszywa, cement, beton 45 329* 23.11.2006
1.04.2009
6.12.2011
4 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Olej opałowy 37 765 12.04.2005
5 Peri Polska Sp. z o.o. Wynajem szalunków 36 388 17.03.2006
6 Mal-Sped Sp. z o.o. Mazut 33 719 1.06.2010
7 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Kruszywa 28 502 1.05.2009
8 Stalprodukt SA Dostawa i montaż barier drogowych 28 405 1.03.2010
18.06.2007
9 Francisco Ros Casares Polska Sp. z o.o. Stal i zbrojenia do betonu 25 695 2.12.2009
10 Viacon Polska Sp. z o.o. Przepusty drogowe, geosyntetyki 20 621 14.02.2006
11 Bowim SA Stal i zbrojenia do betonu 19 914 30.04.2009
12 Nordkalk Sp. z o.o. Kruszywa 18 066 23.07.2010
13 Ulma Construcción Polska SA Wynajem szalunków 15 060 21.12.2005
14 Doka Polska Sp. z o.o. Wynajem szalunków 13 607 23.07.2010
15 Touax Sp. z o.o. Wynajem zaplecz budowlanych 9 866 11.07.2007

* Obroty globalne z dostawcą (w tym kruszywa, beton i cement)

Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 46 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex.