Organizacja Grupy Budimex

Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji Grupy

Budimex

Przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami oraz w niewielkim zakresie działalność handlowa, produkcyjna i transportowa.

Podstawowym przedmiotem działalności Budimeksu SA jest świadczenie usług budowlano-montażowych, działalność deweloperska oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex SA ma na celu:

  • szybki przepływ informacji w ramach struktury Grupy,
  • wzmocnienie efektywności gospodarki finansowo–pieniężnej poszczególnych spółek,
  • umacnianie pozycji rynkowej Grupy.

W 2012 roku wystąpiły następujące zmiany struktury Grupy Budimex:

W dniu 13 kwietnia 2012 roku spółka Budimex B Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W dniu 20 kwietnia 2012 roku spółka Budimex A Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 100% udziałów w spółce.

W dniu 20 kwietnia 2012 roku spółka Budimex PPP SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W dniu 30 kwietnia 2012 roku spółka Budimex D Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w spółce.

W dniu 30 kwietnia 2012 roku spółka Budimex E Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w spółce.

W dniu 16 maja 2012 roku spółka FBSerwis SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 49% udziałów w tej spółce.

W dniu 29 czerwca 2012 roku spółka Budimex C Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W 2012 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.

Wykaz podmiotów zależnych i współzależnych wchodzących w skład Grupy Budimex

Nazwa jednostki Siedziba Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%) Metoda konsolidacji
31 grudnia 2012 roku 31 grudnia 2011 roku
Mostostal Kraków SA Kraków / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Danwood Sp. z o.o. Bielsk Podlaski / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy 100,00% 100,00% pełna
PKZ Budimex GmbH Kolonia / Niemcy 50,00% 50,00% nieskonsolidowana
MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze / Polska 100,00% 100,00% nieskonsolidowana
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej Warszawa / Polska 100,00%1 100,00% pełna
SPV-BN 1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
SPV-BN 2 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Kolejnictwo SA 2 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% nieskonsolidowana
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% nieskonsolidowana
Budimex Autostrada SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% nieskonsolidowana
Budimex Most Wschodni SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% nieskonsolidowana
Budimex Autostrada A-1 SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% nieskonsolidowana
Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa / Polska 97,93% 97,93% nieskonsolidowana
Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa / Polska 99,98% 99,98% proporcjonalna
Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa / Polska 67,00% 67,00% proporcjonalna
Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00% proporcjonalna
Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi Dodatkowe Sp. z o.o. Warszawa / Polska 30,00% 30,00% proporcjonalna
Budimex A Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% - nieskonsolidowana
Budimex B Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% - nieskonsolidowana
Budimex C Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% - nieskonsolidowana
Budimex D Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% - nieskonsolidowana
Budimex E Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% - nieskonsolidowana
Budimex PPP SA Warszawa / Polska 100,00% - nieskonsolidowana

1) Spółka została nabyta w dniu 16 listopada 2011 roku. Sąd postanowił o upadłości spółki z możliwością układu w dniu 13 września 2012 roku. Grupa Budimex straciła kontrolę nad spółką w dniu 30 listopada 2012 roku w wyniku odsunięcia zarządu własnego spółki oraz powołaniu przez sąd zarządcy.
2) Poprzednia nazwa spółki: Budimex Serwis SA. Zmiana nazwy została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 5 grudnia 2012 roku.