Segmenty operacyjne

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych oraz oddziałów posiadanych przez Jednostkę Dominującą

BudimexZOBACZ FILMBudowa autostrady A1

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa prowadziła działalność w ramach następujących segmentów operacyjnych:

 • działalność budowlana,
 • działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami.

Działalność budowlana obejmuje świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano-montażowych wykonywanych w kraju i za granicą i jest prowadzona przez następujące spółki Grupy:

 • Budimex SA,
 • Mostostal Kraków SA,
 • Budimex Bau GmbH,
 • Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
 • Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi Dodatkowe Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej (spółka nabyta przez Budimex SA w dniu 16 listopada 2011 roku. W wyniku odwołania zarządu własnego w dniu 30 listopada 2012 roku Grupa Budimex straciła kontrolę nad spółką i tym samym spółka została z tym dniem wyłączona z konsolidacji).

Segment działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami obejmuje przygotowywanie gruntów pod inwestycje, prowadzenie projektów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań oraz wynajem i obsługę nieruchomości na własny rachunek. Do tego segmentu zakwalifikowano poniższe podmioty:

 • Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • SPV-BN 1 Sp. z o.o.
 • SPV-BN 2 Sp. z o.o.
 • Budimex SA w części dotyczącej działalności deweloperskiej, w wyniku połączenia z Budimeksem Inwestycje Sp. z o.o. dnia 13 sierpnia 2009 roku.
Budimex

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Jednostka Dominująca posiadała następujące oddziały:

 • Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu przy ulicy Wołowskiej 92A,
 • Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie przy ulicy Ujastek 7,
 • Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie przy ulicy Stawki 40,
 • Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Północ w Warszawie przy ulicy Stawki 40,
 • Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe w Krakowie przy ulicy Ujastek 7,
 • Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Zachód we Wrocławiu przy ulicy Jana Długosza 2-6,
 • Oddział Usług Sprzętowych w Pruszkowie przy ulicy Przejazdowej 24,
 • Oddział w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego 24,
 • Oddział w Poznaniu przy ulicy Wołowskiej 92A,
 • Budimex SA Zweigniederlassung Köln, Pferdmengesstr. 5, Köln,
 • Oddział Budownictwa Przemysłowego i Kolejowego w Warszawie przy ulicy Stawki 40.

Pozostałe spółki Grupy prowadziły działalność za granicą za pośrednictwem następujących oddziałów:

 • Oddział w Niemczech Budimex Danwood Sp. z o.o.,
 • Oddział w Austrii Budimex Danwood Sp. z o.o.,
 • Oddział w Wielkiej Brytanii Budimex Danwood Sp. z o.o.,
 • Oddział w Niemczech Mostostal Kraków SA,
 • Przedstawicielstwo Podatkowe w Estonii (Narva) Mostostal Kraków SA.