Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Budimex SA posiadał następujące kredyty, pożyczki oraz umowy leasingu finansowego:

Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania Data podpisania umowy kredytu / pożyczki Kwota dostępna (w tysiącach) Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tysiącach) Oprocentowanie Termin wymagalności
Bank Handlowy w Warszawie SA Kredyt w rachunku bieżącym 31.01.2012 40 000 zł - WIBOR 1M + marża 06.02.2013
Societe Generale SA oddział w Polsce Kredyt w rachunku bieżącym 28.11.2012 50 000 zł - WIBOR 1M + marża 27.11.2013
Cintra Infraestructuras SA Pożyczka 01.12.2004 1 981 EUR 1 983 EUR EURIBOR 12M + marża 01.12.2013
Millennium Leasing Sp. z o. o. Leasing finansowy (łącznie 63 umów) - - 36 527 zł WIBOR 1M + marża 30.11.2015 - 30.06.2017
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 16.02.2012 - 801 zł stałe, określone w umowie miesięcznie

Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostałe spółki Grupy Budimex były stroną następujących umów kredytowych / leasingu finansowego:

Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania Data podpisania umowy kredytu Kwota dostępna wg umowy (w tysiącach) Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tysiącach) Oprocentowanie Termin wymagalności
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
LA CAIXA Oddział w Polsce Kredyt inwestycyjny 03.12.2010 15 000 zł - zł WIBOR 1M + marża 30.04.2016
Getin Noble Bank SA Kredyt inwestycyjny 17.10.2011 39 500 zł 38 493 zł WIBOR 1M + marża 31.12.2014
Getin Noble Bank SA Kredyt inwestycyjny 18.05.2012 33 000 zł 9 671 zł WIBOR 1M + marża 30.06.2014
Getin Noble Bank SA Kredyt inwestycyjny 04.10.2012 25 000 zł - zł WIBOR 1M + marża 31.12.2014
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 16.02.2012 - 81 zł stałe, określone w umowie miesięcznie
Mostostal Kraków SA
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 2.01.2012 - 5 zł stałe, określone w umowie miesięcznie