Zarządzanie konfliktem interesów

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Zarządzanie konfliktem interesów

Jednym z istotnych obszarów w Grupie Budimex jest zarządzanie konfliktem interesów, które odbywa się poprzez stosowanie odpowiednich polityk. Zarządzanie konfliktem interesów stanowi także istotne zagadnienie w obszarze S (Social) Strategii CSR Grupy Budimex na lata 2021-2023.

Kwestie związane z zarządzaniem konfliktem interesów zostały uregulowane w Kodeksie Etyki Grupy Budimex. Ponadto w tym obszarze funkcjonują również instrukcje operacyjne regulujące:

  • zasady uczestnictwa w imprezach sponsorowanych i innych działaniach mających charakter konfliktu interesów,
  • wręczanie i otrzymywanie upominków,
  • zasady informowania o zatrudnianiu osób pozostających w stosunku powiązania z pracownikiem.

Zagadnienia dotyczące konfliktu interesów omawiane są w ramach prowadzonych w Budimeksie SA szkoleń Compliance. W celu skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z konfliktem interesów planowane są dalsze prace nad politykami i wytycznymi dla pracowników, których istotą jest minimalizacja ryzyk wystąpienia negatywnych skutków konfliktu interesów.

en_USEnglish