Identyfikacja i ocena ryzyk oraz wpływów związanych z prawami człowieka

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Identyfikacja i ocena ryzyk oraz wpływów związanych z prawami człowieka

Grupa Budimex prowadzi proces identyfikacji ryzyk i wpływów obejmujący tematykę praw człowieka odnośnie do własnych operacji oraz istotnych relacji biznesowych, w tym w kluczowych elementach łańcucha dostaw. W Grupie obowiązuje w tym zakresie właściwa procedura pozwalająca na ich regularne monitorowanie.

Zarządzanie ryzykiem odbywa się na podstawie wewnętrznej procedury „PO-01-06 – Procedura zarządzania ryzykiem”. Obejmuje ona konsultacje z zainteresowanymi stronami, w które zaangażowani są eksperci wewnętrzni reprezentujący poszczególne obszary działalności.

Dialog z istotnym interesariuszem narażonym na wystąpienie negatywnego wpływu podejmowany jest reaktywnie i indywidualnie – w procesie komunikacji kontraktu, który opisany został w „Polityce współpracy ze społecznościami lokalnymi”.

Ponadto prowadzona jest regularna komunikacja ze związkami zawodowymi. 

Jednostki organizacyjne identyfikują ryzyka i sporządzają rejestr ryzyk – zgodnie z załącznikiem 8-01. 

Ryzyka związane z przestrzeganiem praw człowieka identyfikowane są w aspekcie rozwiązań formalno-prawnych, ochrony danych osobowych, ochrony informacji, ochrony praw pracowniczych i BHP, w obszarze zakupów, a także w działalności operacyjnej na realizowanych kontraktach. 

Procedura regularnej identyfikacji ryzyk i wpływów na prawa człowieka jest automatycznie uruchamiana w przypadku nawiązania nowych relacji biznesowych. 

W Budimeksie SA funkcjonuje proces due dilligence w stosunku do podmiotów zdefiniowanych jako partnerzy konsorcjalni. 

Partnerzy biznesowi uzupełniają ankietę partnera konsorcjalnego – stanowiącą załącznik IO-01-05-11-Z01 do Instrukcji operacyjnej nr IO-01-05-11 „Due diligence partnera biznesowego”.

W stosowanych wzorach umów Budimex SA zastrzega prawo do weryfikacji przestrzegania przez wykonawcę „Zasad postępowania dla kontrahentów Budimex SA”.

en_USEnglish