Osadzenie poszanowania praw człowieka w kulturze firmy i systemach zarządzania

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Osadzenie poszanowania praw człowieka w kulturze firmy i systemach zarządzania

Grupa Budimex:

  •  jasno określa odpowiedzialność organów spółki za prawa człowieka w firmie, a także organizację codziennej odpowiedzialności w tym zakresie w odpowiednich funkcjach wewnętrznych,
  • wykorzystuje zasoby i wiedzę fachową do bieżącego zarządzania prawami człowieka w ramach swojej działalności i w relacjach biznesowych,
  • na bieżąco identyfikuje ryzyka i wpływy związane z prawami człowieka, także wtedy, gdy są one wywołane kluczowymi zdarzeniami w działalności firmy (np. zmiana polityki, wejście na rynek, nowe projekty); obejmuje to zaangażowanie interesariuszy, w tym w szczególności grup narażonych na negatywne wpływy w ramach procesu identyfikacji ryzyk i wpływów.
en_USEnglish