Odpowiedzialność i zasoby zaangażowane w codzienne zarządzanie tematyką praw człowieka

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Odpowiedzialność i zasoby zaangażowane w codzienne zarządzanie tematyką praw człowieka

Grupa Budimex przypisuje odpowiedzialność na poziomie organów spółki i osób z poszczególnych komórek operacyjnych za wdrażanie i podejmowanie decyzji w obszarze praw człowieka. Na straży zapisów Kodeksu Etyki stoi Komisja ds. Etyki. Rolą Komisji jest monitorowanie zgodności stosowanych standardów etyki zawodowej z zapisami Kodeksu Etyki. Komisja rozpatruje przypadki łamania jego postanowień i udziela wytycznych w zakresie przestrzegania zasad w nim zawartych, z zachowaniem standardów poufności.

W skład Komisji ds. Etyki wchodzą osoby nominowane przez Prezesa Zarządu Budimex SA:

  • Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
  • Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego,
  • Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej.

Funkcja Compliance została wyodrębniona w Budimex SA, FBSerwis SA oraz Mostostal Kraków SA. Spółki te na podstawie uchwał Zarządu przyjęły Politykę Compliance i tworzą własne regulacje wewnętrzne w tym zakresie. W każdym niezbędnym przypadku związanym z zarządzaniem istotnymi kwestiami dotyczącymi praw człowieka przewidziana jest możliwość konsultacji pomiędzy Budimeksem SA a spółkami zależnymi, np. w zakresie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, choćby w obszarze dostosowania wewnętrznych regulacji do dyrektywy o sygnalistach.

en_USEnglish