Zobowiązanie do prowadzenia działań naprawczych

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Zobowiązanie do prowadzenia działań naprawczych

Grupa Budimex zobowiązuje się do samodzielnego działania lub współpracy w zakresie działań naprawczych na rzecz podmiotów, np. pracowników i społeczności, w przypadku których Grupa wywiera lub przyczynia się do wywarcia negatywnego wpływu w obszarze praw człowieka.

Proces postępowania w przypadku prowadzenia działań naprawczych jest prowadzony zgodnie z przyjętymi w Grupie Budimex praktykami opisanymi w dokumentach w obszarze etyki.

en_USEnglish