Szczegółowe informacje o zatrudnieniu w 2022 roku

ZAŁĄCZNIKI

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu w 2022 roku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W 2022 ROKU

[GRI 2-7] [GRI 401-1]

W niniejszym załączniku publikowane są szczegółowe zestawienia danych o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej oraz spółce dominującej. Dane w podziale wg kategorii zaszeregowania pracowników publikowane są wyłącznie dla 2022 roku z uwagi na ich nieporównywalność.
Dane o zatrudnieniu w spółce dominującej Budimex SA w ujęciu porównywalnym rok do roku.

Tabela 39. Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony i nieokreślony w Budimex SA.

Tabela 40. Przyjęcia nowych pracowników w Budimex SA w 2022 roku.

Tabela 41. Odejścia pracowników w Budimex SA w 2022 roku.

Dane szczegółowe o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej oraz w jednostce dominujące Budimex SA w 2022 roku.

Tabela 42. Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony w Budimex SA w 2022 roku.

Tabela 43. Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony w Grupie Budimex w 2022 roku.

Tabela 44. Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony w Budimex SA w 2022 roku.

Tabela 45. Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony w Grupie Budimex w 2022 roku.

Tabela 46. Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony i nieokreślony w Grupie Budimex w 2022 roku.

Tabela 47. Pracownicy nowo zatrudnieni w ciągu 2022 roku na czas nieokreślony w Grupie Budimex.

Tabela 48. Pracownicy nowo zatrudnieni w ciągu 2022 roku na czas nieokreślony w Budimex SA.

Tabela 49. Pracownicy nowo zatrudnieni w ciągu 2022 roku na czas określony w Budimex SA.

Tabela 50. Pracownicy nowo zatrudnieni w ciągu 2022 roku na czas określony w Grupie Budimex.

Tabela 51. Pracownicy nowo zatrudnieni w ciągu 2022 roku na czas określony i nieokreślony w Budimex SA.

Tabela 52. Pracownicy nowo zatrudnieni w ciągu 2022 roku na czas określony i nieokreślony w Grupie Budimex.

Tabela 53. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku w Budimex SA.

Tabela 54. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku
w Grupie Budimex.

Tabela 55. Pracownicy zatrudnieni na czas określony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku w Budimex SA.

Tabela 56. Pracownicy zatrudnieni na czas określony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku w Grupie Budimex.

Tabela 57. Pracownicy zatrudnieni na czas określony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku w Grupie Budimex.

Tabela 58. Pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku w Budimex SA.

Tabela 59. Pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku w Grupie Budimex.

Tabela 60. Dane o osobach świadczących pracę na umowach innych niż umowa o pracę w Budimex SA.

[GRI 2-8]

Tabela 61. Dane o osobach świadczących pracę na umowach innych niż umowa o pracę w Grupie Budimex.

TABELA 62. Pracownicy z niepełnosprawnościami.

en_USEnglish