Należyta staranność i prawa człowieka

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Należyta staranność i prawa człowieka

[GRI 2-15] [GRI 2-23] [GRI 2-24] [GRI 2-25] [GRI 2-26] [GRI 2-27] [GRI 206-1] [GRI 406-1]

Niniejszy rozdział opisuje procedury należytej staranności w Grupie Budimex. Ta część raportu jest podsumowaniem istniejących strategii i procedur w tym zakresie, jak również wpływu Grupy na prawa człowieka oraz inne istotne tematy wyróżnione Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Poprzez uwzględnienie powyższych informacji chcemy, by stały się one dostępne dla ich odbiorców, a zwłaszcza interesariuszy poszukujących ścieżek zgłaszania obaw lub wątpliwości w Grupie Budimex.

Informacje publikowane w tym rozdziale korespondują z oceną zgodności działalności Grupy Budimex z minimalnymi gwarancjami.

Niektóre z wymienianych w niniejszym rozdziale dokumentów, w tym m.in. procedury i instrukcje, mają charakter wewnętrzny. Więcej informacji na temat działań Grupy Budimex można znaleźć w pozostałych częściach raportu, a także w ramach procesów dialogu prowadzonego z lokalnymi społecznościami.

W 2022 roku decyzją ostateczną nałożono na nas dwie środowiskowe administracyjne kary pieniężne – każda o wysokości 10 tys. zł (łącznie 20 tys. zł).

en_USEnglish