Wartości Grupy Budimex

STRATEGIA GRUPY BUDIMEX

Wartości Grupy Budimex

Zarząd Budimex SA podejmuje działania ukierunkowane na stały wzrost wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy i określa kierunki rozwoju, choć nie sformalizował tego w postaci dokumentu strategii. W perspektywie najbliższego roku obrotowego działania Grupy Budimex będą koncentrowane na zwiększeniu marżowości posiadanego portfela zleceń oraz pozyskiwaniu nowych, zyskownych kontraktów budowlanych również na rynkach zagranicznych. Zarząd Budimeksu SA w perspektywie długoterminowej będzie dążył do dywersyfikacji działalności Grupy Budimex w zakresie zarówno segmentu budowlanego (m.in. zwiększając obecność w segmentach rynku kolejowego czy hydrotechnicznego), jak i segmentu usługowego (zagospodarowanie nowych frakcji opadów i zwiększenie zdolności przetwórczych) oraz rozwoju działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez budowę własnego portfela instalacji OZE.

Misją Budimeksu SA jest realizacja inwestycji budowlanych w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników. Wszystko to Budimex SA osiąga dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Nadrzędną misją Grupy Budimex jest realizowanie inwestycji budowlanych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Wartości przyjęte jako podstawa postępowania w Grupie Budimex wynikają z założeń Strategii CSR 2021-2023 Budimex SA i są zbieżne z kluczowymi obszarami ESG. Szczególna staranność w postępowaniu etycznym, dbałości o BHP, optymalizacji wpływu na środowisko oraz zapewnianiu satysfakcji klientów i jakości dostarczanych usług są osiągane dzięki profesjonalizmowi wynikającemu z doświadczenia i pasji budowania. Niezaprzeczalnie istotną wartością dla Grupy Budimex są relacje z partnerami biznesowymi, podwykonawcami i dostawcami. Doświadczenie i różnorodność wynikająca z tych relacji nieustannie wzbogaca kulturę organizacyjną Grupy Budimex.

Budimex SA dąży do stałego rozwoju i osiągania jak najwyższych rezultatów. Organizacja jest zorientowana na realizację nowych, bardziej ambitnych i złożonych celów. Dynamiczne otoczenie biznesowe i gospodarcze wręcz wymusza działanie jeszcze szybsze, jeszcze bardziej efektywne i zorientowane na kolejne sukcesy. Aby sprawnie funkcjonować, Budimex SA posiada określony zbiór postaw, zachowań i umiejętności zwany modelem kompetencyjnym, który odpowiada aktualnym wymaganiom biznesowym i społecznym. Zgodnie z modelem kompetencyjnym każde stanowisko zostało opisane poprzez cztery kluczowe kompetencje: wzbudzanie zaufania, współpracę, orientację na wyniki i dbanie o innowacyjność oraz kompetencje stanowiskowe, charakterystyczne dla poszczególnych poziomów zaszeregowania. Każdą z kompetencji opisują konkretne zachowania, dzięki czemu są one łatwiej dostrzegalne w codziennej praktyce, co z kolei pozwala na świadomą pracę nad ich doskonaleniem.

en_USEnglish