Monitoring i komunikacja o wpływach na prawa człowieka

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Monitoring i komunikacja o wpływach na prawa człowieka

Grupa Budimex monitoruje i ocenia skuteczność działań podejmowanych w odpowiedzi na zagrożenia i wpływy na prawa człowieka oraz wykorzystuje te informacje do ciągłego ulepszania procesów i systemów. Obejmuje to angażowanie interesariuszy i grup wrażliwych w ocenę skuteczności wszelkich podjętych działań – na podstawie Instrukcji IO-01-05-09 „Współpraca ze społecznościami lokalnymi na kontraktach”.

Odnośnie klientów i społeczności lokalnych Grupa Budimex nie dopuszcza żadnej formy dyskryminacji oraz zobowiązuje się przekazywać informacje na temat swojej działalności w sposób niezwłoczny i transparentny.

Wewnętrzny kwartalny raport dotyczący zgłoszeń powstaje na podstawie danych pochodzących z systemu służącego do powiadamiania o nieprawidłowościach. Przeglądy ryzyk, zawierające również ryzyka i wpływy na prawa człowieka, są także wykazywane w ramach raportowania niefinansowego.

en_USEnglish