Metody ustalania istotności

ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Metody ustalania istotności

GRI 3-1]

Istotne dla działalności Grupy Budimex zagadnienia niefinansowe zostały określone w procesie formułowania Strategii CSR 2021-2023 oraz innych planów strategicznych związanych z ESG. Obszary działań, w których Grupa Budimex stawia przed sobą cele strategiczne, stanowią podstawę do określenia istotności również w pozostałych procesach dotyczących zrównoważonego rozwoju w Grupie Budimex.

Prace nad Strategią CSR poprzedzała faza wstępnego rozpoznania potencjalnie istotnych zagadnień, podczas której rozpatrywano zakres wpływu Grupy Budimex na otoczenie oraz zakres potencjalnie istotnych zagadnień płynących z dobrych praktyk i regulacji, w tym Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wstępnych informacji o unijnej dyrektywie o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). W procesie identyfikacji uwzględniono zakres zagadnień dotyczący praw człowieka.

en_USEnglish