Zakup energii ze źródeł odnawialnych

GRI:

Zakup energii ze źródeł odnawialnych

Wykorzystanie energii odnawialnejj.m.Budimex SA
20162017Zmiana rok/rok2018Zmiana rok/rok
Zakup energii odnawialnejGJ8 289,6624 253,87*193%24 671,462%
Produkcja energii odnawialnejGJ011,45-70,62517%
Łącznie:GJ8 289,6624 265,32193%24 742,072%
Redukcja emisji CO2 /zakup/tona1 869,325 469,25193%5 563,412%
Redukcja emisji CO2 /produkcja/tona02,58-15,92517%
Zakup Jednostek Pochłaniania CO2 /carbon offset/tona00-8 000-
Łącznie:tona1 869,325 471,83193%13 579,34148%
Efektywnośćtona/mln PLN0,350,93167%1,9105%

W ramach redukcji emisji CO2 organizacja zakupiła w 2018 roku 8000 [ton] jednostek pochłaniania od Lasów Państwowych.