Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie

GRI:

Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie

Nazwa kontraktuData rozpoczęcia robótObszary Chronione
Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód)29.03.2016Obszar Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka Obszar (PLB 280007), Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
Zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej S5 Korzeńsko - Widawa, zadanie 1: odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+70031.07.2014Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie, SOO Natura 2000 „Dolina Baryczy” PLB020001, projektowany SOO Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” PLH020041, projektowany SOO Natura 2000 „Dolina Widawy”
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy15.06.2015Dolina Drwęcy PLH280001, rezerwat przyrody Rzeka Drwęca, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej Drwęcy, Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, Dolina Drwęcy PLH200001
Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) odc. Koszwały - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)11.04.2016Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat
Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S1118.11.2014Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”, rezerwat przyrody Dwunastek, rezerwat przyrody Dębno nad Wartą, rezerwat Czeszewski Las
Budowa drogi ekspresowej Żnin-Gniezno, odcinek węzeł „Mielno” – „Gniezno”03.12.2014Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, Las Królewski
Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wronczyn – Kościan 13.04.2016Obszar Natura 2000 (siedlisko przyrodnicze 91F0 - bezpośrednie sąsiedztwo)
Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny04.12.2017Obszar Natura 2000 OSO Stawy Wielikąt i Las Tworkowski (PLB 240003), Obszar Natura 2000 Las koło Tworkowa (PLH240040)
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A4)27.02.2015Siedliska chronionych gatunków: żaba wodna
Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w miejscowości Markowszczyzna”.15.12.2016Siedliska chronionych gatunków: ropucha szara, żaba zielona, kumak nizinny, traszka zwyczajna
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 dług. ok. 12,227 km22.09.2015Siedliska chronionych gatunków, m.in.: żaba trawna, ropucha szara, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żaba moczarowa, traszka grzebieniasta, bielistka siwa, rokietnik pospolity, płonnik pospolity, fałdownik nastroszony, torfowiec kończysty, pędzliczek zielonawy, mrówka ćmawa, ślimak winniczek żaba wodna, drozd śpiewak
Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i Odcinek B.29.09.2015Siedliska chronionych gatunków: żaba moczarowa, żaba trawna, żaba brunatna, ropucha szara (Bufo bufo), grzebiuszka ziemna, żaba zielona, kumak nizinny, żaba jeziorkowa, żaba wodna, traszka zwyczajna, ropucha paskówka, traszka grzebieniasta, ropucha zielona
Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta realizowana w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II”28.09.2017Siedlisko chronionych gatunków: modraszka
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku Węzeł 27.01.2016Siedliska chronionych gatunków, m.in.: mrówka ćmawa, mrówka rudnica, trzmiel kamiennik, trzmiel gajowy, trzmiel ziemny, ślimak winniczek, gawron, odnożyca jesionowa, żaba trawna, żaba wodna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, traszka zwyczajna, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żaba moczarowa, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, modraszka, zięba
Rozbudowa ul. Św. Marcina na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i ul. Ratajczaka w Poznaniu04.09.2017Siedlisko chronionych gatunków: sierpówka
Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odcinek Radomicko - Kaczkowo, etap II odcinek Leszno Płd. (z węzłem) - Kaczkowo05.05.2016Siedliska chronionych gatunków: ropucha szara, ropucha zielona, żaba trawna, kompleks żab zielonych, żaba moczarowa
Projekt i budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S3, węzeł Goleniów Północ/z węzłem/ - początek obwodnicy miejscowości Nowogard)29.09.2015Siedliska chronionych gatunków: jaskółka brzegówka, jaskółka brzegówka, torfowiec błotny, widłoząb kędzierzawy, widłoząb miotłowy, rokietnik pospolity, brodawkowiec czysty, kukułka szerokolistna, kocanka piaskowa, fałdownik nastroszony, nastroszek kędzierzawy, torfowiec wąskolistny
Projekt i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy miejscowości Płoty - węzeł 05.10.2015Siedliska chronionych gatunków, m.in.: kocanka piaskowa, rokietnik pospolity, widłoząb miotłowy jaskółka brzegówka, mrówka rudnica
Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I. J. Paderewskiego03.12.2016Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków
Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku - Etap III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 669 na odcinku od Alei Niepodległości do drogi wojewódzkiej03.12.2016Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków
Budowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ulicy Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną24.11.2016Siedliska chronionych gatunków płazów i ptaków
Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko - Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) - Kaczkowo05.05.2016Siedliska chronionych gatunków: ropucha szara, ropucha zielona, żaba trawna, kompleks żab zielonych, żaba moczarowa
DK 53 w miejscowości Szczytno22.11.2017Siedliska chronione porostów: odnożyca jesionowa, odnożyca kępkowa, odnożyca mączysta, odnożyca opylona, wabnica kielichowata
Zespół budynków wielorodzinnych Marina 2 - etap I02.08.2017Pomnik przyrody Aleja Lip
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj01.08.20161. Podczas inwentaryzacji na jednym z drzew kolidujących z inwestycją (jesion wyniosły rosnący ok. 1,2 km na południe od Wielenia) stwierdzono występowanie dwóch gatunków owadów podlegających ochronie ścisłej: kwietnica okazała i ciołek matowy.
2. W obrębie planowanej inwestycji stwierdzono trzy mrowiska mrówek z grupy formica rufa, podlegających ochronie prawnej.
3. Na terenie inwestycji odnotowano dziewięć gatunków rośli i grzybów objętych ochroną prawną:
1) Dwa porosty: chrobotek reniferowy i chrobotek smukły;
2) Trzy mchy: brodawkowiec czysty, rokietnik pospolity i widłoząb kędzierzawy;
3) Cztery rośliny naczyniowe: bluszcz pospolity, kocanki piaskowe, kruszyna pospolita i grążel żółty
Zadanie I- Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odc. Śniadowo- Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii >>B<< w miejscowości Konarzyce z podziałem na 2 zadania07.02.2018Odnotowano dziewięć gatunków, w tym trzy uznane za prawdopodobnie gniazdujące:
1) derkacz
2) dzięcioł czarny
3) ortolan